All Posts in Category

Artikler og Nyheder

Banco Popular solgt for 1 €

BANCO POPULAR SOLGT FOR 1 € I starten af juni måned købte Banco Santander for 1 € Banco Popular. Hvorledes har denne overdragelse indflydelse på de produkter som Banco Populars klienter har tegnet med banken? Først og fremmest skal slås…

læs mere

Bankkonto i Spanien

Alle som har en form for fast tilknytning til Spanien har brug for en bankkonto i Spanien – uanset om man er skatteresident i Spanien eller ej. Starter man som selvstændig erhvervsdrivende, har man købt hus, bor man til leje…

læs mere

Refusion af omkostningerne ved stiftelse af spansk hypotekslån

I de seneste år er der flere dommerkendelser som beskytter forbrugerne overfor banker og administrationskontorer hvis deres krav til forbrugeren skønnes urimelige eller misbrug. Præferenceaktier (Preferentes), bundklausul for rentesats ved hypotekslån, afregning af Plusvalia skat til spansk kommune hvis man…

læs mere

Hvad er Seguridad Social?

Seguridad Social er en fælles betegnelse for de offentlige foranstaltninger som har til formål at undgå økonomisk eller social uligevægt i samfundet som medføres ved eventuel sygdom, ulykke, barselsorlov, arbejdsløshed, m.m. Den mest direkte form for Seguridad Social vi kender…

læs mere

Grundejerforening (comunidad de propietarios) og normer

Når man køber en lejlighed eller anden type bolig i et byggekompleks som er underlagt reglement for fælleszoner skal man være opmærksom på, at man i købet automatisk accepterer de normer der er vedtaget af grundejerforeningen. Ligeledes bør forinden købet…

læs mere

Når fælles-eje skal ophøre

Når to eller flere personer ejer fast ejendom sammen kan der opstå situationer hvor det er nødvendigt at opløse dette fælles ejerforhold. Det kan være søskende der sammen ejer bolig eller skilsmisser hvor den ene part ønsker at beholde boligen…

læs mere

Hvilke skattemodeller skal jeg indberette i Spanien

Hvilke skattemodeller skal jeg indberette i Spanien  Man skal være opmærksom på at de spanske skattemyndigheder ikke automatisk opkræver skat der skal afregnes. Visse lokale skatter som Ejendomsskat (IBI), renovationsafgift (Basura) og vægtafgift på bil (IVTM) bliver opkrævet af kommunen…

læs mere

Husk at melde flytning

Når man flytter i Spanien skal man huske at melde adresseændring hos alle de relevante myndigheder. I Danmark vil man normalt melde adresseændring hos Folkeregisteret og denne adresseændring videresendes automatisk til andre relevante instanser. I Spanien skal man selv informere…

læs mere

Byg selv din bolig i Spanien

LA RESERVA DE MIJAS GOLF “VILLAS”   Et alternativ til at købe en færdig bolig er selv at bygge sin egen bolig (autopromoción). Der kan enten være tale om selv at købe grund og opstarte byggeri eller alternativt findes der…

læs mere

Geninvestering ved salg af bolig som Ikke Resident

I de seneste år har de spanske skattemyndigheder indført nye skattereformer, og nogle medfører forbedringer for Ikke Residenter, der ejer fast ejendom i Spanien. Personer, der har været fast bosiddende i Spanien som residenter, men nu påtænker eller allerede er…

læs mere