All Posts in Category

Artikler og Nyheder

Udlejning af bolig i Spanien

Ejer man bolig i Spanien og udlejer man denne, skal man være opmærksom på at lejeindtægterne skal deklareres og beskattes i Spanien. Mange tror fejlagtigt at skat af lejeindtægter skal afregnes i det land man er skatteresident i, men det…

læs mere

Skilsmisse i Spanien

Når et par – uanset om der er tale om et ægteskab eller parforhold – skilles eller separeres skal der tages stilling til praktiske ting omkring bodeling samt evt. samlivet med mindreårige børn. Hvis man bor fast i Spanien er…

læs mere

Autonomo-betalinger

Hvis man starter som selvstændig erhvervsdrivende i Spanien, skal man opfylde visse forpligtelser. Udover tilmelding af virksomheden hos skattemyndighederne, skal den selvstændige erhvervsdrivende tilmeldes Seguridad Social. Mange af de ydelser, som i Danmark betales via skatten, bliver i Spanien afregnet…

læs mere

Betaling eller tilbagebetaling af iva?

Hvorfor skal nogle virksomheder afregne IVA (spansk moms) ved kvartalsregnskab og hvorfor får andre IVA refunderet? Dette er et af de mest almindelige spørgsmål vi som skatterådgivere bliver spurgt om og vi må erkende at det nogle gange er svært…

læs mere

Jeg sælger bolig i Spanien

Jeg vil sælge min bolig i Spanien. Men hvordan er proceduren og hvilke omkostninger skal jeg forvente? Det har betydning for hvilken pris jeg er villig til at sælge boligen for. Husk, i Spanien skal man afregne skat af fortjeneste…

læs mere

Udsættelse af skattebetaling

Hvilken virksomhed har ikke været ude for at have likviditetsproblemer netop på det tidspunkt, hvor skatter og IVA skal afregnes? Afhængigt af hvilken type skat eller betaling der skal afregnes, har der hidtil eksisteret mulighed for at søge om udsættelse…

læs mere

Legaliceringer af udbygning på boliger

Hvis man ejer bolig i Spanien og ønsker at udvide den, skal man huske, at der er procedurer, der skal overholdes, og udvidelsen skal foretages i henhold til gældende lovgivning om byplanlægning. I dag er myndighederne mere opmærksomme på ombygninger,…

læs mere

Flytter du fra Spanien?

Har du tænkt på at rejse tilbage til Danmark, Norge eller andet land? Så er det vigtigt du husker at blive korrekt afmeldt som resident hos de spanske myndigheder. Du skal melde fraflytning hos følgende myndigheder i Spanien: Det spanske…

læs mere

Har jeg ret til sygesikring i Spanien?

For cirka et år siden indførte regeringen ændringer i det spanske sygesikringssystem. Der var mange uklare områder, men et rtikel disse er nu blevet afklaret via nyt kongeligt dekret (Real Decreto 576/2013 af 26. juli 2013). For en stor gruppe…

læs mere

Skat af udenlandsk invalidepension

Pensionister med bopæl i Spanien, som modtager pension fra et andet land tilkendt på baggrund af en permanent invaliditet, kan under visse omstændigheder blive fritaget for at betale skat til Spanien af denne pension. Det er dog et krav at der…

læs mere