Formuebeskatning

Formuebeskatningen er fra år 2011 blevet genindført i Spanien og berører skatteydere, hvis formue (uanset om den er beliggende her i Spanien eller i udlandet) overstiger 700.000 € pr. person (hvis bosiddende i Andalusien). Da hver Autonom-regering selv kan ændre den skattefri bundgrænse, er det nødvendigt at kontrollere, hvad bundgrænsen er i den Autonom-regering din bopæl hører under, hvis I er bosiddende uden for Andalusien.

Hvis I bør afregne formueskat i Spanien, bør i gøre os opmærksomme på dette, da vi ikke har mulighed for at vide, hvilke skatteydere der er forpligtet til dette. Dog skal værdien af de første 300.000 € pr. person af den primære bolig ikke inkluderes, da dette beløb er fritaget i formuebeskatningen.

Hvis din formue overstiger 700.000 € (fratrukket evt. 300.000 € for din primære bolig) og du forpligtet til at aflevere formueskat og bør sende eller aflevere en liste til os, hvoraf fremgår hvert element som jeres formue består af samt værdien af hvert element (f.eks. Audi A3 værdi 13.500 €, Indestående Bankinter (kontonummer) på 18.450 €, Maleri, Van Gogh værdi 250.000 €, etc.).

Husk, grænsen for formuebeskatning er 700.000 € pr. person, så ægtefæller der ejer fælles, bør i hver deres formueopgørelse kun indregne halvdelen af værdien af de fælles elementer.

Som grundlag for værdiansættelse beregnes elementets værdi pr. 31/12, dog undtagen indestående på bankkonti og andre finansielle depoter.

Indestående af bankkonto og finansielle depoter beregnes efter den højeste af følgende to værdier: indestående på konto pr. 31/12 eller den gennemsnitlige saldo på kontoen i årets sidste kvartal (4. kvartal). Dette fremgår i de spanske bankers årsopgørelse (Informacion fiscal año 2015) men jeg kunne forestille mig, at de danske banker ikke automatisk opgiver gennemsnitssaldoen for 4. kvartal og det vil sikkert være nødvendigt at bede dem beregne denne eller selv udregne gennemsnittet.
Biler og motorkøretøjer vurderes efter fastlagt skema og vi har brug for at kende bilens præcise model samt årgang for at kunne opgive den korrekte værdi.

Værdi af fast ejendom afregnes efter den højeste af følgende tre værdier: købspris, kommunens ejendomsværdi  (valor catastral som fremgår af IBI kvitteringen) eller hvis der findes anden officiel vurdering på ejendommen. Udgør ejendommen ens primære bolig (bosiddende i ejendommen i mindst 3 sammenhængende år) er de første 300.000 € fritaget for beskatning. Det er derfor vigtigt, at I gør os opmærksomme på dette og udfor værdien af ejendommen skriver, at der er tale om jeres primære bolig så vi kan fratrække de første 300.000 €.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg