Informationsmodel 720

INFORMATION FOR MODEL 720

De personer der anses for værende skatteresidenter i Spanien i er under visse omstændigheder forpligtigede til at indsende denne formular. Informationsmodellen skal være præsenteret til de spanske skattemyndigheder senest d. 31. marts ifald du er forpligtet til at præsentere denne. Husk, der er tale om værdier og ejendom beliggende udenfor Spanien. I kan finde yderligere information på de spanske skattemyndigheders hjemmeside (www.aeat.es klik for engelsk version i øverste højre hjørne og søg på model 720).

Hvis du allerede lavede Informationsmodellen sidste år, skal denne kun i visse tilfælde udarbejdes igen i år. Som hovedpunkt kan nævnes nedenstående tilfælde men vær opmærksom på at der kan være andre tilfælde hvor man kan være forpligtet til at gentage deklarationen

– Hvis din samlede saldo på bankkonti i udlandet pr. 31. december (eller gennemsnitssaldo for 4. kvartal) er steget med 20.000 euro eller derover set i forhold til saldo pr. 31.december / gennemsnitssaldo 4. kvartal deklareret i den seneste deklarerede informationsmodel.

– Hvis din samlede værdi i værdipapirer eller andre rettigheder i udlandet pr. 31. december (eller gennemsnitssaldo for 4. kvartal  er steget med 20.000 € eller derover set i forhold til saldo/værdi pr. 31. december i den seneste deklarerede informationsmodel.

– Hvis der er sket en stigning af dine værdier i form af fast ejendom for 20.000 € eller derover i forhold til d. 31. december i den seneste deklarerede informationsmodel.

– Vær ligeledes opmærksom på, at hvis der er ændringer i ejerskab af nogle af de elementer man deklarerede i den seneste deklarerede informationsmodel, skal man informere om dette via udarbejdelse af ny informationsmodel. D.v.s. har man købt eller solgt fast ejendom i udlandet, har du åbnet ny konto eller lukket konto der var deklareret i tidligere år eller er man ikke længere indehaver af eller autoriseret på en konto deklareret i tidligere års Informationsmodel, har man solgt aktier og obligationer og er disse salgsværdier ikke blevet geninvesteret i samme type produkt, eller der på anden måde er foretaget ændringer i elementernes status, ophøres udbetaling af en ratepension tidligere deklareret – i så fald vil man være forpligtet til at gentage Informationsmodellen igen i år.

Har du ikke sidste år lavet Informationsmodel (enten fordi du ikke var resident i Spanien eller ikke var forpligtet) kan vi informere dig om følgende beløbsgrænser som afgør hvorvidt du skal udarbejde Informationsmodel eller ej.

Informationsmodellen opdeles i 3 kategorier:

1) indestående på bankkonto i banker og pengeinstitutter udenfor Spanien (saldo pr. 31. december eller gennemsnitssaldo for 4. kvartal),

2) andre værdier og rettigheder udenfor Spanien (aktier, investeringsforening, obligationer, privattegnede ratepensioner m.m.) og

3) fast ejendom beliggende udenfor Spanien (totale købspris også selv om man kun ejer en andel).
Havde man i år … i blot én af disse tre kategorier værdier der samlet overstiger 50.000 € er man forpligtet til at indberette Informationsmodel.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg