Registrering af Invaliditetsgrad

De spanske skatteregler giver mulighed for forhøjede personfradrag, hvis skatteyderen har en ”godkendt” invaliditetsgrad. Dette vil betyde lavere skat for skatteyderen.

Dog opstår der en problemstilling i forbindelse med dette fradrag, når der er tale om en skatteydere, hvor invaliditetsgraden ikke er blevet tilkendt fra de spanske myndigheder. Ifølge de spanske skattemyndigheder bør denne invaliditetsgrad være ”godkendt” af de spanske myndigheder for at det spanske skattevæsen accepterer fradraget.

For at få sin udenlandske invaliditetsgrad registreret / godkendt i Spanien, bør skatteyderen indlevere ansøgning hos myndighederne om af få ”tildelt” en invaliditetsgrad i Spanien og vedlægge oversat dokumentation af de lægejournaler og komunikationer der ligger til grund for invaliditeten (diagnosen).

Afhængig af invaliditetsgradens størrelse kan skatteyderen benytte et invaliditetsfradrag I sin spanske selvangivelse.

Denne proces er dog tidskrævende og har omkostninger til oversættelse og evt. tolk. Mange har derfor ikke fået deres danske/norske invaliditetsgrad godkendt i Spanien, men har dog alligevel benyttet dette fradrag i Spanien.

Hidtil har de spanske skattemyndigheder ikke fokuseret på disse fradrag og der har derfor ”normalt” ikke været problemer med at benytte dette fradrag, selv om man ikke har haft sin invaliditetsgrad godkendt i Spanien. De spanske skattemyndigheder er begyndt at stramme op omkring disse fradrag, og vil fremover kontrollere at skatteydere der benytter dette fradrag, ligeledes har denne invaliditet ”godkendt” i Spanien.

Er det ikke tilfældet, kan de spanske skattemyndigheder give bøder for dette samt lave en skatteberegning UDEN dette fradrag og opkræve efterskat tillagt morarenter og yderligere bøder. Det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på dette krav fra skattemyndighedernes side, så skatteyderen er klar over, at de kan risikere en ekstraopkrævning fra de spanske skattemyndigheder ifald de benytter fradrag uden at have registreret invaliditetsgraden i Spanien.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg