Virksomhets Råd

Vi har mange års erfaring i å hjelpe selvstendige næringsdrivende i å starte og drive selskap i Spania. Fra start analyseres den mest fordelaktige selskapsform og senere registreres selskapet ved de kompetente myndigheter. Vi kan også bistå i å skaffe de nødvendige lisenser og åpningstilladelser. Vi gir etterfølgende juridisk og skatterådgivning over selskapet i de tvil og spørsmål som oppstår i selskapets daglige drift.

Ansettelse av medarbeidere er også et område der krever tett oppfølging. Den spanske lovgivning om ansettelse av medarbeidere er mye annderledes enn den vi er vant til fra de nordiske lande.
Det er derfor viktig at selskapet først undersøker de forpliktelser og administrative prosedyrer som oppstår når man ansetter medarbeidere.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg