Registrering for uførhet grad

De spanske skattereglene gir mulighet for å øke personfradrag, dersom skattyter har en «godkjent» uføregrad. Dette vil betyr lavere skatt for skattyteren.
Imidlertid oppstår det et problem i forbindelse med dette trekk, i tilfelle av en skattyter ikke har fåt godkjent uføregraden  av den spanske myndighet. Ifølge de spanske skattemyndigheter mener de at denne uføregrad skal bli «godkjent» av de spanske myndigheter for at den spanske skattemyndigheter godtar fradraget.
For å få sin utenlandsk uføregrad registrert / godkjent i Spania, bør skattytere sende inn en søknad til myndighetene for å få «tildelt» en grad av uførhet i Spania og vedlegge oversatt dokumentasjon av pasientjournaler og komunikationer som tilgjengelig for invaliditeten (diagnose).

Avhengig av invaliditetsgradens størrelse kan skattyteren bruke uføretrygden på mellom 2316 Euro og fram til 9354 Euro.
Denne prosessen er tidkrevende og har kostnad for oversettelse og mulig tolk. Mange har ikke hatt sin norske uføregrad godkjent/ akseptert i Spania men har likevel brukt dette fradraget i Spania.

Inntil har de spanske skattemyndighetene ikke fokusert på disse fradragene og derfor har der «normal» ikke har vært problemer med å bruke dette fradraget, selv om man ikke har hatt sin uføregrad godkjent i Spania. De spanske skattemyndighetene har begynt å stramme opp på disse fradragene, og vil være sikker på at skattytere som bruker dette fradraget, har også denne uføregrad «godkjent» i Spania.
Er det ikke tilfellet, kan de spanske skattemyndighetene gi bøter for dette og gjøre en skatteberegning UTEN dette fradraget og kreve en etterskat pluss renter og ytterligere straff. Det er derfor viktig, at man er klar over dette kravet fra skattemyndighetenes side, så skattyteren er klar over at de kan risikere en ekstra krevning fra de spanske skattemyndighetene i tilfelle de bruker fradrag uten å påvise graden av invaliditet i Spania.

Dette kan også interessere dig