Registrering og koordinering spanske myndigheder.

Når man flytter til Spanien skal man fra starten gøre sig klart at tilmelding til diverse myndigheder i Spanien ikke fungerer som i de nordiske lande. I Norden vil man med tilmelding hos Folkeregisteret ofte få information og en “køreplan” over hvorledes og hvor man efterfølgende skal registreres. Borgerservice er som ordet lyder, for at hjælpe med de tvivl en borger må have omkring diverse situationer hos myndighederne.

I Spanien kan man ligeledes få information hos diverse myndigheder, men dog desværre ikke så koordineret som i Norden. I Spanien har diverse myndigheder (skattevæsen, sygesikring, Nationalpoliti m.m.) ofte specialiserede afdelinger som informerer rigtigt godt omkring diverse situationer som specielt udenlandske borgere vil støde på i Spanien. Ofte en meget god og international information omkring denne myndigheds kompetenceområde – men desværre er denne ofte begrænset til netop denne myndigheds kompetenceområde ikke koordineret med andre spanske myndigheder. Man må derfor ofte selv forsøge at “samle trådene” og sikre man bliver registreret de relevante steder.

Når man tilflytter Spanien er det derfor vigtigt at man fra start gør sig klart, at anskaffelse af “Residencia” (Opholdstilladelse) fra spansk Nationalpoliti ikke automatisk medfører at man registreres hos andre offentlige spanske myndigheder (spansk skattevæsen, sygesikring m.m.) som resident i Spanien. I forbindelse med registrering som fast bosiddende i Spanien (Residencia) skal både spansk skattevæsen, bank, kommune og i visse situationer spansk sygesikringssystem informeres om dette. Registrering som “Resident” i Spanien foretages ikke automatisk af det spanske Nationalpoliti og derfor vigtigt at man som tilflytter gør sig klart, at man selv skal foretage registrering hos de relevante spanske myndigheder. Hvor og hos hvilke myndigheder der skal informereres afhænger af hver enkelts situation (arbejdssøgende, pensionist, familie med mindreårige børn, selvstændig erhvervsdrivende m.m.). Det er derfor umuligt at lave en komplet liste, men dog kort nævne de mest relevante myndigheder som spansk Nationalpoliti (Policia Nacional), kommune (Ayuntamiento), spansk skattevæsen (Hacienda/Agencia Tributaria) og spansk sygesikring (Seguridad Social) samt lægecenter (Ambulatorio). Som udgangspunkt skal disse myndigheder informeres uanset om man til- eller fraflytter Spanien, ændrer adresse eller på anden måde har relevante forandringer i sin situation som resident i Spanien. Er man ikke spansk kyndig eller har kendskab til disse procedurerer vil man normalt have brug for professionel assistance. I hvor stor grad man har brug for assistance afhænger af hvor godt man befærder sig på spansk (forvent ikke at du kan blive betjent på engelsk) og hvor meget tid (spildtid) man er indstillet på at bruge på registrering hos de relevante myndigheder (normalt vil registrering blive afvist hvis der mangler dokumentation, ansøgning ikke korrekt udfyldt, registrering hos myndighederne ikke foretages i den korrekte rækkefølge, m.m.). Ofte vil man være nødsaget til at møde op hos de forskellige myndigheder flere gange – ja, jeg sagde “møde op”. De færreste steder i Spanien kan du registrere dig “on-line” men skal møde fysisk op med dertilhørende kø-ventetid og i visse tilfælde kan det være nødvendigt med mere end et fremmøde. Har i tænkt over hvorfor sko er billigere i Spanien? Sko-såler slides hurtigt op! Selv om man som rådgiver ved hvilke dokumenter der skal fremvises samt forstår at udfylde formularer korrekt, så kan det ofte alligevel være nødvendigt at fremmøde flere gange hvis, som nævnt, “systemet i dette øjeblik ikke fungerer”, “den ansvarlige for netop dette område er sygemeldt / på ferie”, m.m. Derfor er det stort set umuligt i Spanien at fakturere klienter “pr. timeforbrug” da det i visse tilfælde kan give en uretfærdig fordeling af honorar for samme opgave.

Da hver persons behov for assistance kan være forskelligt giver vi hos Grøn & Andersen Konsulentbureau mulighed for at klienten selv “designer” den service de ønsker vi yder. Langt det nemmeste er selvfølgelig at bede om fuld assistance som inkluderer til- eller framelding hos alle de relevante myndigheder som er aktuelle i netop din konkrete situation. Derved spares tid og besvær. Dog kan de mere “vovede” ud i det spanske også vælge assistance hos enten konkrete myndigheder og selv foretage de resterende registreringer, eller vælge at modtage assistance med udfyldelse af formularer og indsamling af de relevante dokumenter og efterfølgende selv fremmøde hos de relevante myndigheder – mere økonomisk – men husk også at du selv skal “stå inde for” en del af arbejdsopgaven. Den langt mest foretrukne model hos vore klienter er dog at udstede notarfuldmagt som betyder, at klienten ikke behøves møde fysisk op hos de myndigheder der kræver det (bl.a. spansk Nationalpoliti). Alt vil med denne fuldmagt kunne ordnes hos de relevante myndigheder uden klientens fysiske fremmøde. Specielt for klienter der flytter fra Spanien er denne model attraktiv, da klienten ikke længere påtænker at opholde sig i Spanien. Her kan fuldmagten med fordel også benyttes til andre relevante transaktioner i forbindelse med fraflytning Spanien (endelig afmelding af bil, lukning af spansk bankkonto, salg af ejendom i Spanien, sidste spanske selvangivelse som indsendes sommeren efter fraflytning, m.m.).

Husk at selv en adresseændring i Spanien skal informeres om hos alle de relevante myndigheder. Trods det at man melder ny adresse hos spansk kommune gives denne komunikation ikke automatisk videre til hhv. Nationalpoliti, spansk skattevæsen, sygesikring, Trafikkontor m.m.. Komunikation om adresseændring skal man selv sørge for at informere om hos de relevante myndigheder.

Ønsker i yderligere information er i velkomne til at kontakte Grøn & Andersen Konsulentbureau på info@www.gron-andersen.es , fastnet 951910649 eller mobil 647911302.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg