Velkommen til GRØN & ANDERSEN

GRØN & ANDERSEN konsulentbureau har som speciale at assistere Skandinavere, som har valgt at bosætte sig i Spanien eller på anden måde har tilknytning til Spanien. Vor mere end 15 års erfaring, har givet os indsigt i de problemstillinger og behov som eksisterer som ny resident i Spanien.

Vi hjælper med kontakten til såvel spanske som skandinaviske myndigheder i de behov der kan opstå både ved til- og fra flytning til Spanien samt i dagligdagen.

Konsulent
bureau

Vor rådgivning omfatter den fulde proces fra rådgivning allerede før tilflytning og efterfølgende assistence til at blive registreret hos Nationalpolitiet (ansøgning NIE-nummer og Residencia), tilmelding kommune (bopælsattester), tilmelding hos den spanske sygesikring (sygesikringskort og læge) samt registrering hos de spanske skattemyndigheder (skattecertifikater).

Konsulentbureau

Grøn
Andersen

Vi assisterer ligeledes vore klienter ved køb eller overdragelse af fast ejendom, testamenter, arvesager, notarfuldmagter samt spanske Ikke Resident skatteopgørelser.

Lena Grøn

· Partner ·

Heidi Andersen

· Partner ·