Autonomo-betalinger

Hvis man starter som selvstændig erhvervsdrivende i Spanien, skal man opfylde visse forpligtelser. Udover tilmelding af virksomheden hos skattemyndighederne, skal den selvstændige erhvervsdrivende tilmeldes Seguridad Social. Mange af de ydelser, som i Danmark betales via skatten, bliver i Spanien afregnet via Seguridad Social, som med lidt god vilje kan sidestilles med dansk arbejdsmarkedsbidrag. Via Seguridad Social bidrag inkluderes man i det spanske sygesikringssystem, offentlig pensionsopsparing, sygedagpenge m.m. Er man ansat af en virksomhed som medarbejder, afregnes Seguridad Social bidrag af arbejdsgiveren (man er i ”Regimen General”), men er man selvstændig erhvervsdrivende, skal man selv afregne Seguridad Social bidraget og falder i kategorien ”autónomo”.
Det månedlige bidrag afhænger af virksomhedens struktur samt den selvstændige erhvervsdrivendes alder. Da det ikke umiddelbart er muligt at beregne en selvstændig erhvervsdrivendes løn, da denne er lig overskuddet i virksomheden, beregnes autónomo-bidrag efter indkomstskala, som den selvstændige kan vælge at betale efter. Bidraget har indflydelse på efterfølgende pensionsudbetaling samt evt. sygedagpenge. De fleste vælger at betale minimumsbidraget, og derfor er det disse beløb vi tager som udgangspunkt.
Er man enkeltmandsvirksomhed eller anpartshaver i Sociedad Civil, vil minimumsbidraget som standard være 267,04 € (år 2016). Er man derimod autónomo via et spansk anparts- eller aktieselskab vil det månedlige bidrag være 316,33 € (år 2016), dog kun 267,04 € det første 12 måneder selskabet har aktivitet.
I de seneste år har de spanske myndigheder indført rabatordninger for nystartede autónomos for at hjælpe disse i startfasen. Dog kan rabatordningen ikke benyttes af selvstændige som driver deres virksomhed via spansk anparts- eller aktieselskab. Men enkeltmandsvirksomheder kan nyde godt af denne rabatordning, som giver mulighed for følgende reducerede autónomo-betalinger :
• Fra tilmelding som autónomo til og med den sjette måned betales 54,12 € pr. måned.
• Fra 7. til 12. måned betales 133,97 € pr. måned.
• Fra 13. til 18. måned betales 187,19 € pr. måned. Denne periode udvides dog til den 30. måned, hvis den nystartede selvstændig erhvervsdrivende er under 30 år ved tilmelding (under 35 år, hvis man er kvinde).
Efter de ovennævnte perioder vil autónomo-betalingen blive hævet til det normale beløb på 267,04 € pr. måned.
Bliver man tilmeldt som autonomo efter man er fyldt 48 år skal man dog betale følgende månedlige beløb i autonomo :
• De første 6 måneder efter tilmelding 75,11 €.
• Fra 7. til 12. måned betales 154,95 €.
• Fra d. 12. til 18. måned betales 208,18 €.
Fra d. 19. måned og fremefter bliver det månedlige beløb 288,03 € som er en smule højere end den almindelige Autonomo-bidrag.
For at kunne benytte ovennævnte rabat-ordninger skal visse betingelser dog være opfyldt:
1. Man må ikke have været tilmeldt som selvstændig erhvervdrivende i Spanien i de seneste fem år.
2. Man må ikke være administrerende direktør (administrador) i et spansk merkantilt selskab.
3. Man må ikke være tilmeldt som autónomo som medhjælpende familiemedlem i en familievirksomhed.
4. Man må ikke have gæld hos Seguridad Social eller de spanske skattemyndigheder.
Man skal specielt være opmærksom den sidste betingelse. Autónomo-betalingen vil blive opkrævet af Seguridad Social i slutningen af hver måned via betalingsservice. Hvis der af en eller anden årsag opstår problemer med banken, og opkrævningen fra Seguridad Social ikke bliver betalt den pågældende måned, anses man for at have en gæld til Seguridad Social. Den pågældende måned vil man i stedet for at betale den reducerede autónomo-betaling blive opkrævet fuldt Seguridad Social bidrag på. 267,04 € plus ekstragebyr for at indbetale bidraget for sent. Det er derfor vigtigt, der er nok penge på kontoen i slutningen af måneden til at imødegå autónomo-bidraget, da det kan blive meget dyrt ikke at afregne rettidigt. Hvis de efterfølgende måneder afregnes korrekt vil det dog kun være den pågældende måned, man mister rabat-ordningen. Men derfor er det vigtigt at være opmærksom på, om beløbet afregnes korrekt hver måned i banken.
Der har været en del diskution om afregning og størrelsen af Seguridad Social bidrag for selvstændige erhvervsdrivende. I øjeblikket afregner de fleste selvstændige erhvervsdrivende minimumssatsen, da denne giver den mindste månedlige indbetaling til Seguridad Social. Det betyder dog at autónomo-delen af Seguridad Socials budget giver underskud i forhold til de omkostninger, som denne gruppe bebyrder det sociale system med. Derfor er der visse tendenser, som peger imod at de selvstændige erhvervsdrivende fremover skal betale autónomo-bidrag i forhold til deres reelle indtægt. Med andre ord, kan vi forvente, at de spanske myndigheder i de kommende år indfører ændringer i autónomo-bidragets størrelse.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg