Banco Popular solgt for 1 €

BANCO POPULAR SOLGT FOR 1 €

banco_popular_esp_logo

I starten af juni måned købte Banco Santander for 1 € Banco Popular. Hvorledes har denne overdragelse indflydelse på de produkter som Banco Populars klienter har tegnet med banken?

Først og fremmest skal slås fast at der ikke er tale om en konkurs, men overdragelsen uden tvivl har reddet banken fra en sådan. Som udgangspunkt overtager Banco Santander de forpligtelser som Banco Popular har med sine klienter.

Bankkonto og deponeringskonto (deposito) vil ikke umiddelbart blive berørt af overdragelsen. Saldo vil bibevares og de aftalte betingelser på kontoen vil være uforandrede. Dog kan Banco Santander med minimum en måneds varsel ændre kontoens betingelser (gebyrer, rentesatser m.m.). Hvis der er tale om en tidsbegrænset deponeringskonto vil fornyelsen af denne sandsynligvis have nye betingelser. På længere sigt vil kontoen få tildelt nyt kontonummer (IBAN) da den fremover skal inkorporeres i Banco Santanders system. Ligeledes kan lån og andre produkter blive tildelt ny nummerering ved indragelsen i Banco Santanders administration.

Ligeledes vil kreditkort og hævekort fra Banco Popular fortsat kunne benyttes og have samme betingelser som hidtil. Ligeledes her kan Banco Santander med en måneds varsel ændre betingelserne. Det må forventes at kredit- og hævekort løbende vil blive udskiftet med nye kort bærende Banco Santanders logo.

Aktier og obligationer i Banco Popular har dog mistet sin værdi og er intet værd. Aktionisterne mister det investerede beløb i sin helhed men kan dog forsøge at reklamere via rettens vej. Umiddelbart før overdragelsen var Banco Populars markedsværdi på 1.300 millioner € (La Bolsa). Ca. 305.000 aktionister mister deres investering og heraf skønnes 167.000 at være mindre aktionister med maksimal investering på 1.000 € hver især.

Pensionsopsparinger (Planes de Pensiones / Fondos de Pensiones) samt investeringsforeninger tegnet via Banco Popular bliver ejheller økonomisk berørt af overdragelsen men vil fremover blive administreret af Banco Santander. Policenummer/produktnummer forventes ligeledes her at blive ændret når de inkorporeres i Banco Santanders administration.

De investeringsprodukter som blandt deres investering har aktier og/eller obligationer i Banco Popular vil blive berørt at en reduktion i rentabiliteten da disse aktier og obligationer nu er værdiløse. Dette vil dog være tilfældet uanset hvilken bank som adminstrerer investeringsforeningen.

Udover de ovennævnte ændringer er det ikke umiddelbart muligt at give et klart svar på hvorledes Banco Santander ønsker at gennemføre inkorporering af Banco Popular i gruppen. Dog skal det forventes at afdelinger lukkes og sammenføres eksisterende afdelinger.

Af Lena Grøn og Heidi S. Andersen fra Grøn & Andersen Konsulentbureau

Tlf : +34 951910649, mobil : +34 647911302 eller info@www.gron-andersen.es

 

 

 

 

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg