Bankkonto i Spanien

heredar-cuenta-bancaria-450x250

Alle som har en form for fast tilknytning til Spanien har brug for en bankkonto i Spanien – uanset om man er skatteresident i Spanien eller ej. Starter man som selvstændig erhvervsdrivende, har man købt hus, bor man til leje eller på anden måde agerer i Spanien er en bankkonto i en spansk bank eller sparekasse et “must”.

Når man opretter en bankkonto skal banken have en del oplysninger om kontohaveren for at imødegå EU-reglement. Kopi af pas og NIE eller residencia, oplysninger om adresse i Spanien og eventuel bopælsland hvis ikke man er skatteresident i Spanien, civile status samt information om erhverv og hvorfra indtægtskilder stammer fra.

På Costa del Sol findes adskillige banker og sparekasser med skandinavisk talende personale. Er man ikke spansktalende kan med fordel vælges en afdeling med skandinavisk talende personale da dette vil lette efterfølgende komunikation med banken.

Ved oprettelse af bankkonto skelnes mellem konto til personer der er skatteresidenter i Spanien og personer der ikke bor fast i Spanien (Ikke Residenter). Dette skyldes skattemæssige årsager da banken er forpligtet til at tilbageholde skat af eventuel renteudbetaling til personer der er skatteresidenter i Spanien. Skatteresidenter i Spanien skal afregne skat af renteindtægter til de spanske skattemyndigheder som deklareres i den årlige spanske selvangivelse. Derfor skal man ved oprettelse af kontoen underskrive dokumentation hos banken hvori bekræftes hvilket land kontohaveren er skatteresident i.

Det er vigtigt ved oprettelse af konto at alle de relevante personer bliver registreret som kontohavere på kontoen – uanset om man er resident eller ej i Spanien. Begge ægtefæller eller medejere af bolig skal alle registreres som kontohavere samt have registreret NIE-nummer på kontoen. Hvis ikke disse formaliteter er i orden kan det efterfølgende give problemer ved afregning af skattebetaling – uanset om der er tale om årlig selvangivelse for skatteresidenter eller afregning af Ikke Resident skattemodel (model 210) for spansk feriebolig for boligejere der ikke bor fast i Spanien.

Åbner man konto som Ikke Resident i Spanien vil banken med jævne mellemrum bede kontohaver underskrive dokumentation der bekræfter at kontohaver stadig er skatteresident i bopælslandet. Ligeledes vil banken hvert andet år ansøge det spanske Nationalpoliti om et certifikat der bekræfter at kontohaver ikke har status som resident i Spanien. Normalt opkræver banken et gebyr for dette som kan variere mellem 25 – 40 €.

Det er vigtigt at informere banken om eventuel ændring i status som Resident eller Ikke Resident i Spanien. Har man oprettet konto som Ikke Resident og bliver man efterfølgende skatteresident i Spanien skal man informere banken om dette. Omvendt, hvis man åbner bankkonto som Resident i Spanien og efterfølgende fraflytter Spanien, skal man ligeledes informere banken om dette hvis man bibeholder kontoen.

Hvis man til- eller fraflytter Spanien skal man huske at informere andre relevante myndigheder som spansk skattevæsen, spansk sygesikring, kommune og spansk Nationalpoliti om denne ændring.

Af Lena Grøn & Heidi S. Andersen fra Grøn & Andersen Konsulentbureau, tlf. 951910649, mobil 647911302 eller info@www.gron-andersen.es

 

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg