Byg selv din bolig i Spanien

LA RESERVA DE MIJAS GOLF “VILLAS”

 

Et alternativ til at købe en færdig bolig er selv at bygge sin egen bolig (autopromoción). Der kan enten være tale om selv at købe grund og opstarte byggeri eller alternativt findes der “projekter” hvor en gruppe selvbyggere går sammen om at købe grund og bygge egen bolig (f.eks. La Reserva de Mijas Golf SL som annoncerer i dette blad). Ofte kan man spare ca. 20% – 30 % af boligens pris i forhold til køb af en færdigbygget bolig, da man i denne type projekter udelukkende betaler bygningsomkostninger men sparer fortjenesten til Promotor og evt. ejendomsmægler.

 

Første skridt vil være at finde byggegrunden og sikre at kommunen vil give tilladelse til at bygge den type bolig man ønsker på grunden. Dette er vigtigt da man ellers ikke vil kunne opnå byggetilladelse fra kommunen som er lovpligtigt for at kunne påbegynde byggeriet. Ligeledes sikre at det efter endt byggeri er muligt at få tilknyttet el, vand m.m. til grunden. Ligeledes undersøges grundens beskrivelse og situation hos spansk Ejendomsregister.

 

Herefter skal arkitekt involveres og arkitekten skal udarbejde Byggeprojekt og forundersøgelse. Arkitekten vil ligeledes foretage beregning af omkostninger til materialer i henhold til standarder, materialer og ønsker man har givet udtryk for. Arkitekten skal have Byggeprojektet godkendt af Kolegiet (Visado). Når Byggeprojektet er godkendt skal der hos kommunen ansøges om Byggelicens (Licencia de Obras). Sideløbende med godkendelse af projekt samt ansøgning af Byggelicens kan man bede flere bygningskonstruktører om tilbud på udførelsen af byggeriet. Man bør ved valg af bygningskonstruktør tage hensyn til dennes erfaring og tidligere udførte arbejdsopgaver. Hvis muligt indhente referencer hos andre der tidligere har benyttet denne bygningskonstruktør.

 

Under opførelse af byggeriet skal der være en ansvarlig til at koordinere byggeriet og håndværkerne, d.v.s. en byggeleder der forestår den daglige koordinering og problemløsning på byggepladsen. Det kan enten være arkitekten direkte eller i samarbejde med en byggeleder (aparejador).

 

Når byggeriet er endeligt færdigt skal der hos notaren udarbejdes dokument hvoraf beskrivelsen af den nyopbyggede bolig fremgår (Escritura de Obra Nueva) samt dokumenteres at byggeriet nu er færdigt (Final de Obra). Disse dokumenter skal efterfølgende registreres i spansk Ejendomsregister så Ejendomsregisteret får registreret at der nu er en færdig bebyggelse på grunden. Ligeledes skal kommunen udstede certifikat der bekræfter at byggeriet er færdigt og egnet til beboelse (Licencia de Primera Ocupacion). Med dette certifikat kan der laves kontrakter med hhv. el- og vandselskabet.

 

Hvis man bygger via projekt hvor flere selvbyggere går sammen om at opstarte byggeri (f.eks. La Reserva de Mijas Golf SL) vil fordelen ofte være at man ikke selv skal forestå alle ovenstående procedurer. Der vil dannes en bestyrelse som udnævner person til at forestå det praktiske så hver boligejer ikke skal forestå de ovennævnte procedurer.

 

Fordele ved selv at bygge bolig er den store besparelse der opnås ved kun at imødegå de direkte byggeomkostninger, normalt udgør besparelsen ca. 20% – 30% af den “normale” salgspris af boligen. Ligeledes har man større indflydelse på boligens distribution og valg af materialer, d.v.s. bedre muligheder for at boligen indrettes efter eget ønske og behov.

 

Ulemper ved selv at bygge bolig er at du selv er ansvarlig for projektets udførsel og dertilhørende stress. Det er derfor vigtigt at forinden undersøge såvel arkitekt, bygningskonstruktørs samt byggeleders referencer inden disse ansættes, så man sikrer at det er pligtopfyldende og ansvarlige professionelle man samarbejder med når projektet er i gang. Man er selv – i samarbejde med de fagfolk man samarbejder med – ansvarlig for at skaffe de nødvendige licenser og registereringer hos myndighederne. Ligeledes vil man ved evt. financiering af byggeriet hos bank ofte kun kunne opnå lånebeløb beregnet af grundens vurdering samt værdien af den allerede opførte del af byggeriet.

 

Som nævnt, at bygge egen bolig – enten alene eller sammen med andre selvbyggere – er en besparende løsning med mulighed for at have stor indflydelse på boligens indretning. Men dog skal man også være villig til at ”smøge ærmerne op” og deltage aktivt i opførelsen af boligen.

 

Ønsker I yderligere information om at bygge egen bolig i Spanien eller information om projektet som La Reserva de Mijas Golf SL tilbyder er I velkomne til at kontakte os.

 

Af Lena Grøn & Heidi S. Andersen fra Grøn & Andersen Konsulentbureau i samarbejde med Arkitekt Maria del Carmen Pérez Castellanos. info@www.gron-andersen.es eller tlf. +34 951910649 eller mobil +34 647911302

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg