Eksempel omkostninger ved køb og salg

cache_2436174769Ejendom beliggende I Mijas som handles i marts 2014 til handelspris 200.000 €. Sælger købte i sin tid ejendommen i oktober 2009. Kommunens vurdering (valor catastral) er i alt 120.000 € hvoraf 75.000 € er grundens værdi og resten konstruktionens værdi. 

Køber skal forvente følgende omkotninger:

  • Notar og Ejendomsregister:                                       ca. 1.500 €
  • 8% transmissionsskat:                                                   16.000 €
  • 1% Advokat / konsulent (2.000€ + 21% IVA):        ca. 2.420 € *
  • Ændring kontrakt hos vand- og el-selskab:   mellem 100 og 300 €

 

Det er vigtigt ved beregnig af omkostningerne at undersøge om handelsprisen ligger over Junta de Andalucias minimumsvurdering. Hvis ikke det er tilfældet skal man forvente efterskat.

Det er vigtigt din konsulent / advokat undersøger dette ved udarbejdelse af budgettet over omkostninger ved købet. Ligeledes skal der tages højde for eventuelle ekstraomkostninger ifald der skal udarbejdes notarfuldmagt og/eller ansøges om NIE-nummer (spansk CPR-nummer) til køber.  

Sælger skal forvente følgende omkostninger:

  • Plusvalia-skat til kommunen afhænger af ejendommens værdi samt antal år sælger har ejet ejendommen. I ovenstående eksempel forventes at sælger skal betale ca. 1.000 €.
  • Energicertifikat afhænger at boligens størrelse: mellem 300€ – 600 €
  • Gældscertifikat hos grundejerforeningen:                 mellem 20 € – 60 €
  • Konsulent / advokat normalt 1% som hos køber d.v.s.     ca. 2.420 € *

 

Hvis sælger ikke er resident I Spanien, vil køber hos notar have tilbageholdt 3% af handelsprisen, d.v.s. 6.000 € (3% af 200.000 €). Hvis sælger har haft fortjeneste på 20.000 € ved handelen, vil sælger skulle betale 21% i skat af denne fortjeneste, d.v.s. 4.200 € (21% af 20.000 €).

Da køber har indbetalt 6.000 € allerede, vil sælger kunne ansøge om at få tilbagebetalt differencen på 1.800 € (differencen mellem de 6.000 € tilbageholdt af køber og selve skatten på 4.200 €). 

* Honorar til konsulent / advokat skal aftales i hvert enkelt tilfælde da beløbet kan variere afhængig af hvilke opgaver der skal udføres i forbindelse med handelen.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg