Elektronisk meddelelsessystem

cache_2429313744De spanske skattemyndigheder har i det seneste år implementeret et nyt elektronisk kommunikationssystem, hvor skatteyderen kan modtage meddelelser fra myndigheden via internet.

Denne kommunikationsform er mere effektiv end den nuværende langsomme og usikre post-gang, hvor en del breve aldrig når frem. I det nye system kan man kontrollere evt. udeståender med skattemyndighederne, ansøge om udsættelse, præsentere skrivelser, m.m.

Hidtil har systemet været obligatorisk for selskaber, men kan nu også benyttes af andre skatteydere. Mange vil med fordel kunne benytte det elektroniske system, da man her får øjeblikkelig besked, hvis skattemyndighederne ønsker yderligere afklaringer, som f.eks. i.f.b. med præsentation af årsopgørelse eller den nye Informationsmodel.

Med det nye system har man mulighed for straks at afklare evt. tvivl om f.eks. tilbagebetaling af skat og kan herved undgå at blive påført en bøde for ikke at have svaret rettidigt. Man har mulighed for altid at være á jour og velinformeret om status med en evt. sag med skattemyndighederne.

Man skal være opmærksom på selv at ”holde øje” og være opmærksom på evt. meddelelser, da elektronisk kommunikation fra myndighederne har samme bindende gyldighed, som når man kvitterer/underskriver et anbefalet brev.

Grøn & Andersen I samarbejde med vores ekterne bogholderi afdeling som befinder sig på vores gamle kontor Cyclo, tilbyder de klienter, der ønsker den elektroniske kommunikation med de spanske skattemyndigheder, at man autoriserer bogholderi afdeling som kontakt. Dermed er vores bogholderi afdeling ansvarlige for at kontrollere kommunikationen og vil sørge for, at den nødvendige kommunikation mellem skattemyndighed og skatteyder sker.

Vi anser det for at være særlig vigtigt for de klienter, der har indsendt Informationsmodel 720. Der er tale om en ny skattemodel, og det er derfor vigtigt at imødegå evt. kommunikation og afklaringer, som skattemyndighederne måtte ønske.

Det kan desuden være aktuelt for de klienter, der benytter fradrag i spansk skatteopgørelse (omkostninger primær bolig, hjemmeboende børn, fradrag husleje, invaliditetsgrad, reduktion dobbeltbeskatning, m.m.). Det skal dog pointeres, at der er tale om kommunikation fra de spanske skattemyndigheder, ikke fra andre spanske organisationer som f.eks. Kommune, Trafikkontor eller Seguridad Social.

Såfremt det ønskes, Cyclo’s bogholderi afdeling repræsenterer skatteyderen hos de spanske skattemyndigheder, kan vi kontaktes.

Vi vil assistere hos notar, hvor autorisationen underskrives. Efterfølgende bliver det registreret hos skattemyndighederne og igangsætter det elektroniske system for klienten.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg