Er din spanske adresse korrekt registreret?

I Danmark er vi vant til at når vi ændrer adresse hos kommunen bliver andre organismer også informeret om den nye adresse.

I Spanien skal man være opmærksom på at det ikke foregår automatisk. Man skal selv kontakte diverse myndigheder og informere om adresseændring hos hver enkelte af dem. Afhængig af hvilke myndigheder man har tilhørsforhold hos skal man som nævnt informere hver enkelt af disse. Hvis man er resident i Spanien skal man normalt foretage adresseændring hos Nationalpoliti (Residencia), spansk skattevæsen (Agencia Tributaria), spansk sygesikring (sygesikringskort), kommune (tilmelding adresse) samt eventuelt Trafikkontor hvis man har bil.

Det er vigtigt at myndighederne har korrekt adresse registreret da det i modsat fald kan have konsekvenser. I dag kan mange dokumenter og certifikater bestilles via internet (bl.a. det blå EU-sygesikringskort) og sendes pr. post til borgeren. Er adressen ikke korrekt registreret hos myndigheden når brevet med dokumentet ikke frem til borgeren. Eventuelle trafikbøder når ejheller korrekt frem hvis ikke Trafikkontoret har den korrekte adresse registeret. Modtager man ikke bøden kan man miste retten til diverse reduktioner i beløbet der skal betales hvis man afregner bøden rettidigt. Omvendt vil beløbet der skal betales ofte stige jo længere tid der går før bøden bliver afregnet. Når opkrævning af bøden ikke afregnes vil der ofte i sidste ende tages udlæg i borgerens bankkonto nu tillagt morarenter og ekstra beløb til sagsbehandling i opkrævningen.

Specielt hos de spanske skattemyndigheder er det vigtigt at adressen er korrekt registreret. Både Trafikkontor og Seguridad Social videresender udestående til opkrævning via det spanske skattevæsen som forestår den videre opkrævningsprocedure hvis ikke udeståendet er blevet afregnet frivilligt af borgeren.

Ofte udsender de spanske skattemyndigheder inspektioner som skal besvares. Bliver der ikke besvaret på disse inspektioner kan man miste retten til at anke en uberettiget opkrævning fra de spanske skattemyndigheder. De spanske skattemyndigheder udsender normalt brev to gange til adressen. Er borgeren ikke at finde på adressen lægges information i postkassen om at der skal hentes brev fra skattevæsenet hos postkontoret. Reagerer borgeren ikke på disse to komunikationer (måske fordi adressen ikke er korrekt og borgeren derfor ikke modtager komunikationen) bliver brevet offentliggjort i BOE (spansk Statstidende) og borgeren anses nu for at være informeret. Reageres der ikke fra borgerens side vil de spanske skattemyndigheder gå videre med deres inspektion og det anses at borgeren ikke har modsagt opkrævningen af eventuel efterskat. Vi ser desværre ofte borgere der alt for sent i proceduren finder ud af at de har udestående med de spanske skattemyndigheder grundet inspektion de ikke har været klar over var i procedure. Hvis borgeren havde modtaget inspektionen kunne denne være besvaret med præsentation af de dokumenter skattevæsen ønsker og inspektionen lukket med tilfredsstillende resultat uden opkrævning. Men modtager borgeren ikke skrivelsen grundet forkert registreret adresse hos de spanske skattemyndigheder, så bliver inspektionen ikke besvaret og skattevæsenet anser borgeren som værende inforstået med opkrævningen da der ikke er indsendt anke mod opkrævningen. Det er så ærgerligt at skulle afregne en uberettiget ekstraskat der kunne være undgået hvis inspektionen var besvaret rettidigt. Er man bortrejst i perioder er det derfor vigtigt at man enten får nabo til at tømme postkassen hver uge eller informerer skattevæsen om adresse hvortil breve skal tilsendes. I dag forefindes muligheden for at få komunikation fra de spanske skattemyndigheder elektronisk. Denne løsning er meget praktisk men kræver at man minimum hver 10 dag logger ind på sin ”mappe” på skattevæsenets portal. Det kræves at man får oprettet sit ”digitale certifikat” eller autorisere rådgiver til at få dette instaleret. Mange rådgivere tilbyder i dag denne service mod betaling men man kan også selv oprette dette på sin PC.

Flytter man til og fra Spanien skal man huske at til- eller framelde sig de relevante myndigheder. Specielt til de spanske skattemyndigheder er det vigtigt at informere om ens status værende nu ”resident” (hvis man flytter til Spanien) eller fremover værende ”ikke resident” (hvis man flytter fra Spanien).

Personer der ikke bor fast i Spanien men har feriebolig beliggende i Spanien skal ligeledes være opmærksomme på at hvis de ændrer adresse i Danmark skal den nye adresse i Danmark informeres til de spanske skattemyndigheder.

Ønsker i yderligere information er i velkomne til at kontakte Lena Grøn og Heidi S. Andersen fra Grøn & Andersen Konsulentbureau på info@www.gron-andersen.es eller telefon 951910649 eller mobil 647911302.

Grøn & Anderen Konsulentbureau.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg