EU -direktiv vedr. bankkonti i EU-landene-SEPA

2014cache_2455285844

Siden introduktionen af Euro i januar 2002 , har det for landene i Euro-området været langt nemmere at foretage betalinger og bankoverførsler da der er tale om samme valuta landene imellem.

Dog har hvert land hidtil beholdt sine interne normer for banker og bankkonto, og ifald man skal lave internationale bankoverførsler på tværs af landegrænser har man hidtil skullet opgive en del information for at sikre at overførslen når korrekt frem.

Indenfor EU går man nu et skridt videre, da man fra 1. februar 2014 indfører det man kalder SEPA – Single Euro Payments Area (EU-direktiv 260/2012). De lande der ikke har Euro som valuta har dog indtil d. 31. oktober 2016 for at gennemføre foranstaltningerne I direktivet.

 

Hvad er SEPA ?

SEPA er det område hvor borgere og virksomheder  kan  foretage og modtage betalinger i euro med de samme grundlæggende betingelser, rettigheder og forpligtelser uanset I hvilket land de befinder sig indenfor Euro-området.

SEPA består af de 27 EU-medlemslande samt Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz og Mónaco.

SEPA vil være en ny fase I EU-harmonisering for at kunne foretage betalinger i euro , primært gennem brugen af ??tre instrumenter :pengeoverførsler, direkte debiteringer (heriblandt betalingsservice) og betalingskort.

 

Hvilke fordele har SEPA ?

Med SEPA vil alle euro-transaktioner der foretages mellem medlemslandene være underlagt ensartede regelsæt og betingelser, som vil blive behandlet nemt og hurtigt på tværs af landegrænser og dermed eliminerer koncepterne “nationale” og “internationale” bankoverførsler indenfor SEPA-området. Fremover vil det ligeledes være muligt at betale fakturaer og opkrævninger der stammer fra et andet land I SEPA-området fra en konto I dit hjemland. Man vil ligeledes kunne benytte både almindelig hævekort såvel som kreditkort I alle SEPA-områdets lande med samme betingelser som hvis det var dit hjemland.

 

Skal min bankkonto ændres?

Det er ikke nødvendig at ændre din bankkonto. I dag er bankkonti udstyret med IBAN-kode (International Bank Account Number), som fremover bliver en fast del af dit kontonummer og skal benyttes og opgives som dit kontonummer I SEPA-området. Bankerne er ligeledes hver udstyret med en BIC-kode (Bank Identifier Code) som identificerer hver bank I SEPA-området. Disse to koder bliver fremover faste elementer ved banktransaktioner indenfor SEPA-området, da det er netop disse koder der gør det muligt at integrere de fælles landes banker og bankkonti indenfor et samlet område. Fremover skal både kontonummer, IBAN-kode og BIC-kode (SWIFT-kode) fremgå på bankoverførsler, uanset hvortil der overføres. Opkrævning af betalinger som allerede trækkes over konto som betalingsservice (el, vand, grundejerforening, telefon, Ejendomsskat kommune, m.m.) vil fortsat blive imødegået af banken og man behøver ikke foretage sig yderligere. Har man månedlige faste bankoverførsler (f.eks. betaling af husleje) bør man dog kontakte sin bank og undersøge om det er nødvendigt at informere banken om udlejers IBAN-kode og BIC-kode for at banken kan overføre til udlejers konto.

Fra 1. februar 2014 vil det være nødvendigt at opgive både kontonummer, kontoens IBAN-kode samt bankens BIC-kode når man opretter nye kontrakter og betalingsservice fra sin konto.  Disse koder kan banken informere dig om eller du kan via dette link finde din kontos IBAN- og BIC kode www.sepaesp.es/sepa/es/herram-conv  hvor du kan introducere din bankkonto øverst og efterfølgende beregner programmet både IBAN-kode og BIC-kode.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg