Kapitalgevinst ved salg af fast ejendom i Spanien.

Man skal i Spanien afregne skat af en eventuel gevinst ved salg af fast ejendom. Som skatteresident afregnes denne skat i den årlige selvangivelse, som hvert år indsendes til de spanske skattemyndigheder. Som Ikke Resident præsenterer man ikke spansk selvangivelse, og afregning af evt. kapitalgevinstskat skal afregnes via speciel formular for Ikke Residenter senest 4 måneder efter, at salget er underskrevet hos notar.

Beskatning afregnes på basis af den fortjeneste, der har været ved salget af ejendommen. Fortjenesten beregnes ved differencen mellem salgspris fratrukket salgsomkostninger (Plusvaliaskat, honorar ejendomsmægler, Energicertifikat, honorar konsulent/advokat) og købsprisen tillagt direkte købsomkostninger (notar, transmissionsskat, spansk ejendomsregister, honorar konsulen/advokat,m.m.). Er salgsprisen under 400.000 € kan ligeledes benyttes korrektionskoefficient, som “puster” købsprisen op for at korrigere for evt. inflation. Skatteprocenten benyttes efter ovenstå-ende skema.

I forbindelse med salget tilbageholder køber / købers advokat pr. lov 3 % af salgsprisen, som skal indbetales til de spanske skattemyndigheder inden for en måned efter notarmødet. Når denne måned er gået, har sælger yderligere 3 måneder  til at indsende opgørelse over gevinst eller tab ved salget (d.v.s. senest 4 måneder efter notarmødet). Ved fortjeneste skal det gøres op, om det beløb, der er indbetalt af køber, dækker betaling af skat af fortjenesten. Er det tilfældet, kan man ansøge om at få det overskydende beløb tilbagebetalt. Er skattebetalingen højere end det af køber tilbageholdte beløb, skal sælger afregne restskatten. Har der ikke været fortjeneste ved salget, kan sælger ansøge om at få hele det tilbageholdte beløb refunderet. Man skal være tålmodig, da der nemt kan gå mellem 6 til 9 måneder, før beløbet refunderes.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg