Skat af lejeindtægt fra bolig beliggende i Spanien.

Udlejer man bolig eller lokale beliggende i Spanien, skal der afregnes skat af  lejeind-tægten til de spanske skattemyndigheder, da ejendommen er beliggende på spansk territorium. Skat af lejeindtægter afregnes til de spanske skattemyndigheder hvert kvartal inden for 20 dage efter kvartalets afslutning (afregning af skat for januar, februar og marts afregnes senest d. 20. april og etc.). Ved beskatningen skelnes mellem skatteresidenter i EU, Norge og Island og skatteresidenter i andre lande (i henhold til ovenstående tabel). Siden 2010 har skatteresidenter i et andet EU-land kunnet fratrække direkte omkostninger i forbindelse med boligen samt udlejningen og bliver derfor kun beskattet af overskud ved udlejningen. Borgere, der ikke bor i et andet EU-land, skal betale skat af den fulde lejeindtægt og kan ikke fratrække disse omkost-ninger. Som noget nyt fra januar 2015 kan borgere fra Norge og Island også fratrække omkostninger i lejeindtægterne og bliver dermed kun beskattet af fortjenesten / overskuddet af udlejen. Har ejendommen kun været udlejet en periode, kan der kun fratrækkes omkostninger efter den proportion, som perioden for udlejen udgør af den samlede periode.

Perioden, hvor ejendommen har været udlejet, fratrækkes i perioden for beskatning af den årlige Ikke Resident beskatning.

Er der tale om et lokale de udlejes til en virksomhed der udøver økonomisk aktivitet fra lokalet, skal man være opmærksom på at lejer normalt vil være forpligtet til at tilbageholde skat (i henhold til ovenstående tabel) i den månedlige husleje og indbetale beløbet direkte til de spanske skattemyndigheder som afregning af udlejers skat. Dog kan der være andre skattemodeller der skal afregnes i forbindelse med udlejning af lokale der benyttes til erhverv – bl.a. afregning af IVA (spansk moms) som pålægges udleje der benyttes til erhvervsaktivitet.

Ved udleje vil det normalt være nødvendigt at kontakte konsulent for at få information og hjælp til at udarbejde de nødvendige skattebetalinger til de spanske skattemyndigheder.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg