Geninvestering ved salg af bolig som Ikke Resident

easy-ways-to-save-money-everyday

I de seneste år har de spanske skattemyndigheder indført nye skattereformer, og nogle medfører forbedringer for Ikke Residenter, der ejer fast ejendom i Spanien. Personer, der har været fast bosiddende i Spanien som residenter, men nu påtænker eller allerede er fraflyttet Spanien, kan nu som noget nyt ved salg af boligen benytte evt. gevinst ved salget til at geninvestere i ny primær bolig og dermed fritages for afregning af skat. Fritagelse for skattebetaling af gevinst ved geninvestering har i flere år været mulig for de borgere, der er residenter i Spanien. Men som noget nyt har Ikke Residenter nu også mulighed for at benytte geninvestering, dog skal visse betingelser være opfyldt.

  1. Boligen, der sælges i Spanien, skal have været Ikke Residentens primære bolig i minumum 3 år i træk. Med andre ord, sælger, som nu ikke længere er resident i Spanien, skal tidligere have været resident i Spanien og benyttet boligen som fast bopæl i mínimum tre år i træk.
  2. Beløbet modtaget ved salget er geninvesteret i en ny primær bolig uden for Spanien, og vil der udgøre fast bopæl i de kommende tre år.Salgssummen (fratrukket afregning af evt. lån samt omkostninger) er geninvesteret i sin helhed. Er det ikke tilfældet, bliver man kun skattefritaget for den andel af fortjenesten, som geninvesteringen udgør.
  3. Den nye bolig skal være beliggende i et land inden for EU, EEE eller andet land, som har underskrevet klausul om effektiv udveksling af information med Spanien.
  4. Den nye bopæl, der købes uden for Spanien, skal være købt senest to år efter salget af den tidligere bolig i Spanien eller senest to år inden salget.
  5. Når Ikke Residenten har købt den nye bopæl uden for Spanien, skal der ansøges om tilbagebetaling af skattebetalingen senest tre måneder efter købet.

Som det ses af punkt 5 fritager denne lovændring ikke, at der tilbageholdes 3% af salgsprisen ved salget. Spansk lovgivning kræver, at køber/købers repræsentant tilbageholder og indbetaler 3% af salgsprisen, når sælger ikke er resident i Spanien. Sælger skal senest 4 måneder efter salget indsende skatteopgørelse, hvori ansøges om tilbagebetaling, ellers afregnes restskat afhængig af resultatet. Også selvom sælger påtænker at geninvestere, skal denne skattemodel indsendes og evt. afregnes senest 4 måneder efter salget. Når Ikke Residenten køber den nye bolig uden for Spanien, skal der inden for 3 måneder efter købet ansøges om tilbagebetaling af skatten, der blev afregnet til de spanske skattemyndigheder. Tilbagebetalingen kan foretages til udenlandsk bankkonto, og dermed er det ikke nødvendigt at bevare konto i Spanien.

Hvis du som Ikke Resident har solgt eller påtænker at sælge i Spanien, fordi du er flyttet eller påtænker at flytte til et af de lande, der er nævnt i punkt 3 og opfylder ovennævnte betingelser, så har du mulighed for at ansøge om tilbagebetaling af evt. skat afregnet til de spanske skattemyndigheder af fortjenesten ved salget som Ikke Resident. Der er selvfølgelig tale om ansøgning af tilbagebetaling af såvel de 3%, der blev tilbageholdt af køber samt evt. restskat, du selv har afregnet.

Har du yderligere spørgsmål kan vi kontaktes på info@www.gron-andersen.es eller 951910649 eller 647911302

Af Lena Grøn og Heidi S. Andersen i samarbejde med Cristobal Ruiz Marin ansvarlig for Cyclos regnskabsafdeling.

 

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg