Grundejerforening (comunidad de propietarios) og normer

Når man køber en lejlighed eller anden type bolig i et byggekompleks som er underlagt reglement for fælleszoner skal man være opmærksom på, at man i købet automatisk accepterer de normer der er vedtaget af grundejerforeningen. Ligeledes bør forinden købet undersøges hvilke omkostninger hver ejer skal imødegå til grundejerforeningen samt om der i de seneste grundejerforeningsmøder er vedtaget ekstraordinære kvoter til eventuelle reparationer m.m.
Man kan derfor med fordel kontakte administrationskontoret for grundejerforeningen og bede om en kopi af grundejerforeningens normer. Det er vigtigt at kende disse forinden købet da der i disse kan være reguleret f.eks. hvilke perioder svømmepølen er åben, eventuelle krav til bygningens eksteriør (farve markiser, dekoration og ophæng af elementer på terrassen) m.m.. Grundejerforeningens normer har bl.a. til formål at bevare et godt naboskab via fastlæggelse af regler for fællesområder og beskyttelse af bygningskompleksets udvendige harmoni.
Må jeg som ejer foretage ændringer i boligens arkitektoniske elementer?
Som ejer må du ikke skade de andre boligejeres rettigheder eller fællesskabet generelt ved at foretage installationer eller ændre byggeriets arkitektoniske elementer i boligen eller lokalet. Ifølge artikel 7.1 i LPH (Ley Propiedad Horizontal) “Ejer af bolig eller lokale må ændre arkitektoniske elementer eller foretage installationer som ikke formindsker eller forværrer byggeriets sikkerhed, dens generelle struktur, sammensætning eller eksterne tilstand eller skader anden ejers rettighed og skal stå til regnskab for disse ombygninger for grundejerforeningens repræsentant.”.
Med andre ord, enhver ændring i boligen eller lokalet som har indflydelse på andre ejere eller berører boligens eksteriør skal man via grundejerforeningen ansøge de andre ejere om tilladelse til at gennemføre. Er det nødvendigt at foretage akut reparation eller ændring skal administrationskontoret informeres øjeblikkeligt.
Ligeledes skal man huske at der ligeledes hos kommunen skal ansøges om byggetlladelse hvis der skal bygges om eller renoveres i boligen.
Må jeg som ejer udøve hvilken som helst aktivitet i min bolig eller lokale?
Nej, du må som ejer ikke udøve en hvilken som helst aktivitet i boligen eller lokalet. Ifølge artikel 7.2 LPH “ejer eller beboer i bolig eller lokale må ikke udøve aktiviteter som er forbudt i henhold til grundejerforeningens vedtægter eller på anden måde kan skade bygningen eller er til gene, usunde,skadelige, farlige eller ulovlige”.
Ativiteter som anses værende til gene (molestas) for naboer er aktiviteter som medfører larm, rystelser / vibrationer, røg, gas, lugte, tåge, støv, m.m..
Usunde aktiviteter (insaludables) er enhver aktivitet som enten direkte eller indirekte anses for usunde for helbredet.
Skadelige aktiviteter (nocivas) er dem som skader landbrug, skovbrug og naturen generelt.
Farlige aktiviteter (peligrosas) som fabrikerer, manipulerer eller opbevarer produkter som er risikobetonede f.eks. eksplosive, radioaktive eller lignende produkter.
Ulovlige aktiviteter hvor aktiviteten ikke opfylder gældende lovgivning (f.eks. salg af ulovlige produkter eller erhvervsaktivitet som ikke er tilladt i det pågældende lokale).
Grundejerforeningens normer skal overholdes af en hvilken som helst person som benytter boligen eller lokalet, uanset om der er tale om lejer, ejer eller anden person som benytter boligen / lokalet.
Bolig udlejes til feriegæster.
Specielt i de seneste år er det blevet meget populært at udleje sin bolig til andre feriegæster. Udlejning af ferieboligen kan give økonomisk hjælp til at betale de omkostninger det har at bevare ferieboligen. Dog kræver ferieudlejning lovpligtig registrering af ferieboligen i Junta de Andalucia samt afregning af skat af overskuddet fra ferieudlejning til de spanske skattemyndigheder. Og ikke mindst skal man huske at informere feriegæsterne om at de er forpligtet til at overholde grundejerforeningens normer. Hvis svømmepølen eller andre fællesaktiviteter har åbningstider skal man informere feriegæsterne om disse. Man bør ligeledes informere feriegæstene om generelle normer for “godt naboskab” i henhold til komplekset boligen befinder sig i f.eks. tidspunkter hvor det er acceptabelt at lave støjende aktiviteter. Mange stridigheder mellem ellers gode naboer opstår når hidtil accepterede “normer” mellem naboer ændres fordi andre midlertidige beboere i boligen ikke har kendskab til eller respekterer disse normer.
Har I spørgsmål er I velkomne til at kontakte os på 951910649, mobil 647911302 eller info@www.gron-andersen.es
Af Lena Grøn & Heidi S. Andersen i samarbejde med advokat Marisa Moreno.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg