Har jeg ret til sygesikring i Spanien?

cache_2455284682For cirka et år siden indførte regeringen ændringer i det spanske sygesikringssystem. Der var mange uklare områder, men et rtikel disse er nu blevet afklaret via nyt kongeligt dekret (Real Decreto 576/2013 af 26. juli 2013).

For en stor gruppe af udenlandske borgere har det hidtil været et problem at blive ”medlem” af den spanske sygesikring. For at blive dækket af den spanske sygesikring har man indtil nu skullet være enten erhvervsaktiv, folkepensionist eller hjemmeboende familiemedlem til en borger der er berettiget til offentlig spansk sygesikring. Som noget nyt kan man nu i Spanien ”købe sig ret” til at blive medlem af den spanske offentlige sygesikring. Man vil fremover kunne indbetale en fast kvote til Seguridad Social og dermed blive inkluderet i den spanske offentlige sygesikring. Specielt efterlønsmodtagere, selvpensionister / rentier og ugifte partnere vil kunne få
glæde af denne ordning.

For de borgere der er enten selvstændige erhvervsdrivende, ansatte, pensionister
eller førtidspensionister, vil der ikke være nogen ændringer i deres dækning under den spanske offentlige sygesikring.

Dette nye lovdekret (Real Decreto 576/2013, fra den 26. juli) er for de borgere som
er residenter i Spanien og som hidtil ikke har haft ret til anden form for offentlig sygesikring, enten fordi de er arbejdsløse eller fordi de endnu ikke har nået pensionsalderen og dermed ikke kan inkluderes i de tidligere nævnte grupper som værende berettiget til offentlig spansk sygesikring. På denne måde kommer disse grupper ”i klemme” i systemet.

Denne ”specielle” kategori i det spanske Seguridad Social giver ret til en ”basis” sygesikring og vil være underlagt og indrettet efter sygesikringssystemet i den region de bor i. Hver spansk region (Comunidad Autonomo) kan hver især organisere sygesikringssystemet som de skønner mest fordelagtigt. Der er tale om en speciel kategori og man vil IKKE få udstedt spansk sygesikringskort. Man har ikke automatisk ret til at blive inkluderet i denne specielle kategori, men de personer der ønsker at blive inkluderet skal selv ansøge om at blive registreret under denne ordning.

For at kunne ansøge om at blive inkluderet skal man opfylde følgende betingelser:

  • 1) man skal have være resident i Spanien i min. 1 år inden ansøgningsdato (dette bevises med dato som fremgår i residencia-certifikat),
  • 2) man skal være registreret som bosiddende resident i Spanien hos den spanske Kommune (indskrevet –empadronado hos kommunen man bor
    i) og
  • 3) bevise at man ikke har ret til andre typer af offentlig sygesikring enten i Spanien eller fra andre lande.

Fra man har ansøgt vil man indenfor 30 dage få svar fra den spanske sygesikring. Får man bekræftende svar skal man formalisere registreringen og man vil få ret til at benytte det spanske sygesikringssystem.

Kvoten der skal betales for at blive inkluderet i den spanske offentlige sygesikring er:

a) Hvis man endnu ikke er fyldt 65 år skal der betales en månedlig kvote på 60 euros.

b) Hvis man er fyldt 65 år eller derover skal der betales en månedlig kvote på 157 euros.

Beløbet betales månedligt og er basis-betaling. Beløbet kan reguleres / forhøjes alt efter brugen af sygesikringssystemet samt om man har behov for specielle behandlinger.

Børn under 18 årog gravide kvinder har automatisk ret til offentlig spansk sygesikring. De skal dog selv sørge for at blive registreret, da de ikke automatisk inkluderes medmindre de allerede er registreret.

 

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg