Husk at melde flytning

14695373_847421478692961_4274792365221564335_nNår man flytter i Spanien skal man huske at melde adresseændring hos alle de relevante myndigheder. I Danmark vil man normalt melde adresseændring hos Folkeregisteret og denne adresseændring videresendes automatisk til andre relevante instanser. I Spanien skal man selv informere diverse administrationer om adresseændring. Selv om man har informeret den spanske kommune om flytningen vil denne information ikke automatisk blive sendt videre til hhv. spansk skattevæsen, Seguridad Social, Trafikkontor, politiet (residencia) m.m. Det er derfor vigtigt man er opmærksom på at man selv skal informere alle de relevante myndigheder om adresseændringen. Ligeledes hvis man til- eller fraflytter Spanien skal man selv sørge for at blive til- eller frameldt diverse myndigheder som Nationalpoliti, Seguridad Social, spansk kommune, Trafikkontor m.m.

Når man flytter internt i Spanien skal man registrere adresseændringen hos spansk Nationalpoliti. Nationalpolitiet registrerer denne adresseændring i deres system. Hvis man ønsker at få udstedt sit Residencia-certifikat med den nye adresse på, skal man igen udfylde formular og betale gebyr (I banken) for at få udstedt nyt Residencia-certifikat med den nye adresse på. Flytter man til Spanien som fast bosiddende skal man ansøge om Residencia og bevise indtægter samt sygesikring. Fraflytter man Spanien skal man afmelde sit Residencia hos Nationalpolitiet.

Hos de spanske skattemyndigheder skal adresseændringen registreres af såvel Residenter og Ikke Residenter som har et tilknytningsforhold til Spanien (fast ejendom, arbejde m.m.). Der skal også informeres hvis Ikke Residenten ændrer adresse i sit bopælsland. Flytter man enten til eller fra Spanien skal man hos skattemyndighederne ligeledes ændre sin status som enten Resident eller Ikke Resident i Spanien. Ændrer man ikke adressen kan man risikere at eventuelle dokumenter, skrivelser eller bøder fra de spanske skattemyndigheder ikke modtages. I værste fald kan man “tabe en sag”, f.eks. en skatteinspektion, hvis ikke man har informeret de spanske skattemyndigheder om den nye bopælsadresse. Der er aftalt udveksling af information mellem Danmark og Spanien så både de danske og spanske myndigheder kan videresende eventuelle krav til opkrævning i det andet land. Man kan vælge at få oprettet elektronisk meddelelsessystem hos de spanske skattemyndigheder hvor eventuelle breve fra skattemyndighederne tilsendes elektronisk via e-mail. På denne måde garanteres at eventuel korrespondance når frem.

Hos Seguridad Social skal man ligeledes informere om den nye adresse så denne bliver registreret. Seguridad Social vil normalt bede om en bopælsattest fra den spanske kommune hvorpå den nye adresse fremgår.

Personer der er Residenter i Spanien skal tilmeldes spansk kommune (empadronarse). Derfor er det vigtigt at residenter i Spanien ligeledes melder flyttemeddelelse hos den spanske kommune. Kommunen kan, hvis nødvendigt, udstede historiske bopælsattester hvoraf fremgår hvilke adresser man har haft i Spanien. I visse tilfælde kan denne bopælsattest blive nødvendig hvis man vender tilbage til sit oprindelsesland. Der skal ligeledes meldes fraflytning ved kommunen hvis du flytter tilbage til dit oprindelsesland.

Har man bil i Spanien skal man ligeledes informere det spanske Trafikkontor om adresseændringen. Informerer man ikke om adresseændringen vil eventuelle bøder ikke nå frem med posten og beløbet der skal afregnes vil vokse efterhånden som der pålægges ekstra gebyr for ikke at afregne bøden rettidigt. Visse trafikbøder medfører at man skal indentificere føreren af bilen. Hvis ikke man informerer Trafikkontoret om hvem der kørte bilen kan man få yderligere bøde for dette. Ligeledes kan man miste rabatter som man normalt får i bøden hvis den afregnes senest 20 dage efter modtagelsen. Har Trafikkontoret ikke den korrekte adresse og de tilsendte bøder bliver refunderet, vil Trafikkontoret videresende kravet til de spanske skattemyndigheder som i værste fald tager udlæg på bankkonto. En trafikbøde på 100 € som, hvis betalt indenfor 20 dage kan blive reduceret til 50 €, kan blive fordoblet hvis ikke Trafikkontoret har registreret den korrekte adresse og man derfor ikke modtager bøden. Hvis man flytter tilbage til sit oprindelsesland og omregistrerer bilen på danske plader skal man efterfølgende framelde bilen på det spanske Trafikkontor. Afmelder man ikke bilen i Spanien vil den spanske kommune fortsætte med at opkræve spansk vægtafgift trods det at bilen nu er registreret i Danmark.

Som nævnt er det derfor vigtigt at man i Spanien informerer alle de relevante myndigheder om eventuel adresseændring da denne information ikke automatisk videresendes fra den ene offentlige instans til den anden.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Grøn & Andersen Konsulentbureau på info@www.gron-andersen.es eller 951910649 eller 647911302.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg