Husk Ikke Resident skatten hvis du ejer bolig i Spanien.

850_400_impuesto-compra-vivienda

 

Husk Ikke Resident skatten hvis du ejer bolig i Spanien.

Hvis du ikke bor fast i  Spanien men ejer feriebolig i Spanien skal du inden udgangen af december måned afregne Ikke Resident skat til de spanske skattemyndigheder for skatteår 2016. Mange forveksler Ikke Resident skatten med IBI (Ejendomsskatten) som betales til den spanske kommune. Ikke Resident skatten er dog yderligere en skat som afregnes til de spanske skattemyndigheder – svarende til dansk Ejendomsværdiskat.

Afregning af Ikke Resident skat: Som i Danmark afregnes denne ejendomsværdiskat normalt via selvangivelsen. Personer der bor fast i Spanien skal hvert år aflevere spansk selvangivelse i månederne maj og juni hvori ejendomsværdiskat af ferieboliger indregnes (ejendomsværdiskat af primær bolig er i Spanien fritaget for beskatning). Men personer der ikke  er skatteresidenter i Spanien  afleverer ikke spansk selvangivelse, men skal afregne spansk ejendomsværdiskat via speciel skattemodel for Ikke Residenter som hedder model 210. Vær opmærksom på at siden 2011-opgørelsen skal afregning af Ikke Resident skatten præsenteres via internet. Man kan ikke som tidligere år printe skattemodellen ud, udfylde den manuelt og betale den i banken. Gør man det, vil skattemodellen, trods det at banken har imødegået betalingen, IKKE figurere i de spanske skattemyndigheders system og det vil IKKE  fremgå hos skattemyndighedere at man har præsenteret skattemodellen for det pågældende år. De Ikke Residenter der selv udfylder Ikke Resident skattemodellen skal være meget forsigtige med dette da man siden skatteår 2011 kun kan benytte præsentation via internettet.

IBI (ejendomsskat): Ikke Resident skatten beregnes efter kommunens ejendomsvurdering som fremgår af kvitteringen for IBI (ejendomsskat) betalt til kommunen. Efter indførsel af SEPA er det dog ofte et problem at der i selve bankkvitteringen kun kan fremgå begrænset tekst. Det betyder at nogle kommuner ikke længere inkluderer ejendomsvurderingen i den tekst der fremgår af bankkvitteringen.  I de fleste IBI-kvitteringer fra banken fremgår dog et referencenummer så man selv kan hente de nødendige oplysninger fra kommunens hjemmeside. I de seneste år har de fleste kommuner bibeholdt ejendomsvurderingen. Dog har skatteændringer med effekt fra år 2015 givet variation i beløbet der skal afregnes i årlig Ikke Resident skat. Tidligere benyttede langt de fleste boliger en reduceret skatteberegningsgrundlag på 1,1 % af boligens kommunale ejendomsvurdering (det normale skatteberegningsgrundlag er 2% af kommunens ejendomsvurdering). Siden år 2015 er det kun de kommuner som har foretaget kollektiv revurdering af kommunens ejendomsvurderinger i de seneste 10 år (set i forhold til det år skatten afregnes for) som kan benytte det reducerede skatteberegningsgrundlag. Det betyder at afhængig af hvilken kommune boligen er beliggende i kan den årlige Ikke Resident afregning blive næsten dobbelt så høj som tidligere år. F.eks. vil boligejere i Mijas og Fuengirola kommune kunne mærke en stigning i beløbet der skal afregnes. Til næste års afregning (afregning i år 2018 af skat for år 2017) vil også boligejere i Benalmadena kommune mærke en stigning.

Har man købt eller solgt i år 2016 skal man udelukkende afregne for den periode hvor man ejede boligen i år 2016.

Beskatning af ejendomsværdiskat er 19 % for EU-borgere og borgere fra Norge og Island. Ikke EU-borgere skal afregne 24% skat.

Salg af bolig som Ikke Resident: Husk, hvis man har solgt som Ikke Resident er der i forbindelse med afregningen af salgssummen blevet tilbageholdt 3% skat af salgsprisen. Man skal senest 4 måneder efter salget indsende speciel skattemodel hvori man laver opgørelse over evt. fortjeneste eller tab ved salget. Som Ikke Resident i Spanien skal man afregne 19% skat (hvis EU-borger) af evt. fortjeneste ved salget. Har man haft ingen eller lille fortjeneste ved salget, kan man ansøge om at få tilbagebetalt hele eller dele af det tilbageholdte beløb. Har man haft pæn fortjeneste kan man dog risikere at skulle afregne yderligere skat.

Beskatning af lejeindtægter: Udlejer man boligen i Spanien skal man være opmærksom på at denne lejeindtægt skal beskattes i Spanien. Det land hvor ejendommen er beliggende har beskatningsretten, d.v.s. Spanien. Skat af lejeindtægter afregnes hvert kvartal og senest d. 20 i måneden efter kvartalet. Har man f.eks. haft lejeindtægter i månederne juli, august eller september skal skatten af denne indtægt afregnes senest d. 20. oktober. Beskatning af lejeindtægter afhænger af i hvilket land man er skatteresident. Er man skatteresident / har fast adresse i et andet EU-land, Norge eller Island (f.eks. Danmark) har man ret til at fratrække omkostninger man har haft i forbindelse med ejendommen og udlejen (grundejerforening, el, vand, ejendomsskat, renovationsafgift, revisorbistand, forsikring m.m.). Kun omkostninger der har direkte relation til ejendommen og udlejen kan fratrækkes. Dog kun en den proportion boligen har været udlejet. Har boligen været udlejet 1/3 af kvartalet kan der fratrækkes 1/3 af omkostningerne. Af overskuddet (indtægter fratrukket andel af omkostninger) skal afregnes 19 % i skat. Er man skatteresident i et land der ikke tilhører EU (f.eks. Schweitz eller USA) kan man ikke fratrække omkostninger men skal afregne 24 % af den fulde lejeindtægt. Perioden boligen har været udlejet vil ikke skulle inkluderes når man udarbejder den årlige beskatning af Ejendomsværdiskat.

I de seneste år er de spanske skattemyndigheder begyndt at koordinere deres oplysninger med Catastro – kommunekontor der registrerer ejerskab af boliger. Det betyder at de spanske skattemyndigheder i dag har langt større kontrol over hvem der er forpligtet til at afregne ejendomsværdiskat. Afregnes den spanske Ikke Resident skat ikke rettidigt vil det medføre bøde fra de spanske skattemyndigheder.

Ønsker du yderligere information er du velkommen til at kontakte Grøn & Andersen på info@www.gron-andersen.es eller 951910649 eller mobil 647911302.

Af Lena Grøn og Heidi S. Andersen

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg