HUSK IKKE-RESIDENTSKATTEN 2020

Hvis du ikke bor fast i  Spanien, men ejer feriebolig her, skal du inden udgangen af december måned afregne Ikke-Resident skat for skatteåret 2020. Mange forveksler Ikke-Residentskatten med IBI (Ejendomsskatten) som betales til den spanske kommune. Ikke-Resident skatten er en yderligere skat, som afregnes til de spanske skattemyndigheder – svarende til dansk ejendomsværdiskat.
Som i Danmark afregnes denne ejendomsværdiskat normalt via selvangivelsen. Personer, der bor fast i Spanien skal hvert år aflevere spansk selvangivelse i maj/ juni. Heri indregnes ejendomsværdiskat af ferieboliger (ejendomsværdien af primær bolig er skattefri i Spanien). Personer, der ikke  er skatteresidenter i Spanien,  afleverer ikke spansk selvangivelse, men skal afregne spansk ejendomsværdiskat via en speciel skattemodel for ikke-residenter ( model 210).

Beregningsgrundlag
Ikke-Residentskatten beregnes efter kommunens ejendomsvurdering, som fremgår af kvitteringen for IBI (ejendomsskat) betalt til kommunen.

Husk, hvis man har solgt som ikke-resident, er der i forbindelse med afregningen af salgssummen blevet tilbageholdt 3 pct. skat af salgsprisen. Man skal senest fire måneder efter salget indsende en speciel skattemodel, hvori man laver opgørelse over evt. fortjeneste eller tab ved salget. Som ikke-resident i Spanien skal man afregne 19 pct. skat af evt. fortjeneste ved salget. Har man haft ingen eller kun en lille fortjeneste ved salget, kan man ansøge om at få tilbagebetalt hele eller dele af det tilbageholdte beløb. Har man haft pæn fortjeneste, kan man dog risikere at skulle afregne yderligere skat.

Beskatning af lejeindtægter
Udlejer man boligen i Spanien skal man være opmærksom på, at denne lejeindtægt skal beskattes i Spanien, da det er landet hvor ejendommen er beliggende som har beskatningsretten. Skat af lejeindtægter afregnes hvert kvartal og senest den 20. i måneden efter kvartalet. Har man f.eks. haft lejeindtægter i 4. kvartal 2021, skal skatten af denne indtægt afregnes senest den 20. januar 2022.

Ønsker i yderligere information er i velkomne til at kontakte Lena Grøn og Heidi S. Andersen fra Grøn & Andersen Konsulentbureau på info@www.gron-andersen.es eller  telefon 951910649 eller mobil 647911302.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg