Hvad er IBI?

Når du er ejer af en bolig, et lokale eller en garage skal du huske at der er forpligtelser og omkostninger  tilknyttet ejerskabet af ejendommen (ejerforening, skattebetaling m.m.).

Ejendomsskat (IBI) er en af ​​disse omkostninger.

IBI (spansk ejendomsskat) er en skat der er direkte tilknyttet ejendommen og bliver opkrævet af kommunen.

Med andre ord, når du erhverver en ejendom – uanset om der er tale om en lejlighed, et hus, et forretningslokale eller en garage – er du forpligtet til at registrere dig som ejer hos Catastro kontoret og hvert år betale IBI til kommunen hvor ejendommen er beliggende.

Betaling af IBI fastlægges af kommunen og beregnet på baggrund af diverse faktorer som værdi af matriklen, byggeriets kvalitet, beliggenhed , byggeriets alder m.m..

Kommunen fastlægger ligeledes ejendommens vurdering (valor catastral) som består af selve matriklens værdi (valor suelo) og bygningens værdi (valor construcción). Den samlede værdi (matrikel tillagt bygning) udgør ejendommens samlede vurdering og er normalt langt under den almindelige markedsværdi.  Denne værdi benyttes som beregningsgrundlag for anden skat der er tilknyttet borgeren. Hvis ejer af ejendommen ikke er fast bosiddende i Spanien (resident) skal ejer hvert år, inden udgangen af december, afregne Ikke Resident skat til de spanske skattemyndigheder som beregnes på baggrund af kommunens ejendomsvurdering. Er ejer skatteresident i Spanien afregnes denne beskatning i den årlige spanske selvangivelse. Dog, hvis ejer er skatteresident i Spanien og benytter ejendommen som primær bolig fritages denne for beskatning i den spanske selvangivelse.  Der skal dog stadig afregnes IBI til spansk kommune af boligen.

I visse tilfælde kan kommunen give rabat i opkrævning af IBI (normalt tilknyttet bopæl i kommunen) og visse ejendomme er helt fritaget for betaling (ejendomme ejet af offentlige organismer, kirke eller hjælpeorganisationer med speciel godkendelse som Røde Kors, m.m.).

Når man køber ejendom er langt det mest praktiske at tilmelde IBI og Basura (renovationsafgift) til automatisk opkrævning over konto. Således opkræver kommunen selv betalingen over konto hvert år. Opkrævningsform og periode variere afhængig af hvilken kommune ejendommen er beliggende i. Mijas kommune opkræver normalt hele skatten i starten af marts. Benalmadena opkræver skatten over tre gange i tre lige store kvoter i maj, juli og september måned. Fuengirola kommune opkræver normalt 70% af beløbet i sommer månederne og de resterende 30% i oktober / november. Marbella, Estepona, Benahavís og San Pedro opkræver normalt i én kvote i sommer månederne.

Ligeledes kan ejendomsvurdering variere fra år til år afhængig af hvilken kommune ejendommen er beliggende i. Mijas kommune har i mange år bibeholdt vurdering mens f.eks. Benalmadena kommune hævede vurderingerne i en årrække men har efterfølgende reduceret vurderingerne i de seneste år. Ligeledes Marbella kommune har foretaget reduktion i vurdering i de seneste år.

Da denne vurdering benyttes som beregningsgrundlag i den personlige beskatning tilknyttet ejerskabet af ejendommen, vil disse ændringer i kommunens ejendomsvurdering kunne bemærkes i den årlige afregning af f.eks. Ikke Resident skat eller årlig spansk selvangivelse.

Det er vigtigt man er opmærksom på at der er tale om to forskellige skattebetalinger. IBI er tilknyttet ejendommen mens hhv. Ikke Resident skat og beskatning spansk årlig selvangivelse er tilknyttet personens ejerskab ef ejendommen.

Ønsker i yderligere information er i velkomne til at kontakte Lena Grøn og Heidi S. Andersen fra Grøn & Andersen Konsulentbureau på info@www.gron-andersen.es eller  telefon 951910649 eller mobil 647911302.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg