Hvad er Junta de Andalucias Turistregister?

I de seneste år har der været megen fokus på Junta de Andalucias register for boliger benyttet til Turistudlejning. Rigtig mange privatpersoner med feriebolig i Spanien har tilmeldt sig dette register for at kunne udleje deres feriebolig på dags- eller ugesbasis som feriebolig. Mange personer har taget denne registrering som en “opstramning” af lovgivningen omkring udlejning af feriebolig. Men er det rent faktisk tilfældet?

Nej, Junta de Andalucias Turistregister har eksisteret i mange år og har langt flere afdelinger i deres register. Junta de Andalucias Turistregister har forskellige afdelinger afhængig af hvilken kategori og aktivitet der udøves indenfor branchen f.eks. for registrering bl.a. af Hoteldrift, Camping, Casas Rurales (feriebolig i landzone), rejsebureau og rejseguider, touroperatører m.m.. Dog medfører registrering i disse afdelinger langt større forpligtelser samt krav til ferieboligen der udlejes. De fleste afdelinger i Turist-registreringen vil bl. a. medføre at personen der er ansvarlig for udlejningen skal registreres som selvstændig erhvervsdrivende i Spanien samt pålægge udlejningen spansk moms og de dertilhørende forpligtelser (Åbningstilladelse, momsregistrering, m.m.) overfor de spanske myndigheder. Specielt i de spanske krisetider kom ferieudlejning af private ferieboliger på mode, da denne løsning ofte var langt billigere end almindeligt hotelophold eller registreret ferieudlejning. Grundet den store efterspørgsel begyndte mange privatpersoner i perioder at udleje deres feriebolig til turister der ønskede at leje boligen til ferieophold enten dage eller uger. Registrering af denne type “ferieudlejning” af feriebolig havde hos Junta de Andalucia tidligere meget strenge krav og krævede at udlejer ejede mindst 3 ferieboliger til rådighed for udlejning indenfor samme område (Apartamentos turísticos). De færreste private udlejere af ferieboliger kunne opfylde kravene der stilledes for registrering i denne kategori. Derfor valgte Junta de Andalucia i foråret 2016 at stifte en ny afdeling for udlejning af ferieboliger kaldet “Viviendas con fines Turísticos” som tillader privatpersoner udlejning under langt mere lempelige regler end de andre afdelinger i Turistregisteret som er baseret på drift af virksomhed indenfor branchen. Der skal stadig afregnes skat af overskud fra udlejning men det er ikke påkrævet at udlejer registreres som selvstændig erhvervsdrivende hos de spanske myndigheder og udlejningen tillægges ejheller IVA (spansk moms). Med andre ord, Junta de Andalucia har oprette denne nye afdeling i deres register for Turistudlejning for at give, en ellers ilegal udlejning, mulighed for at registrere sig korrekt og foretage udlejning indenfor lovgivningens rammer. Der er visse rekvisitter som boligen skal opfylde for at sikre forbruger/lejer at boligen, at ferieboligen der lejes har en minimum standard som opfyldes. Med dette nye register gjorde Junta de Andalucia det muligt for langt de fleste ferieboliger at registrere sig og derved legalisere udlejning af ferieboligen til turistformål. Dog er der visse ferieboliger som ikke kan indskrives i dette nye register for “Viviendas con fines Turísticos”. Ferieboliger beliggende i landzone da disse er underlagt anden lovgivning og skal indskrives i anden afdeling af Turistregisteret (Casas Rurales eller Viviendas turísticas con alojamiento rural). Ligeledes kan boliger betegnet som VPO (Officiel beskyttede boliger) kun udleje enkelte værelser og ikke boligen som helhed. Et af kravene til boligen der udlejes er at denne er i besiddelse af LPO (svarende til Ibrugstagningstilladelse) hvilket er et problem for mange boliger der enten er opført af ældre dato før denne Licens blev lovpligtig eller for boliger der er opført uden lovpligtig byggetilladelse og derfor ikke kan opnå de nødvendige certifikater fra kommunen. I disse tilfælde vil det være nødvendigt at kontakte sin konsulent for at undersøge om boligen har mulighed for at opnå de nødvendige dokumenter for at kunne registreres hos Junta de Andalucia.

Udlejning af ferieboligen beliggende i Spanien skal deklareres til de spanske skattemyndigheder da beskatningsretten tilhører landet hvor boligen er beliggende. Er man fast bosiddende (resident) i Spanien afregnes skat af overskud ved udlejning i den årlige spanske årsopgørelse. Beskatning i henhold til progressiv skatteskala som ligeledes indeholder skatteyderens andre indtgter. Er man ikke fast bosiddende i Spanien (ikke resident) afregnes skat af overskud ved udlejning umiddelbart efter kvartalets afslutning. Hvis man er skatteresident i andet EU-land, Norge eller Island beskattes overskud med 19 %. Hvis man ikke er skatteresident i EU, Norge eller Island beskattes den fulde lejeindtægt uden fradrag af omkostninger med 24%.

Ønsker du yderligere information er du velkommen til at kontakte Lena Grøn eller Heidi S. Andersen på info@www.gron-andersen.es eller telefon 951910649 eller mobil 647911302.

Af Lena Grøn & Heidi S. Andersen fra Grøn & Andersen Konsulentbureau

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg