Hvordan gifter jeg mig i Spanien?

cache_2434824500Spanien kan tilbyde et hav af muligheder for de par der ønsker at gifte sig. Den skønne natur samt det varme klima gør landet ideelt for at fejre denne store dag i Spanien.

Ønsker man at gifte sig i Spanien skal man dog tilrettelægge brylluppet i god tid, da det spanske Civil Register (Registro Civil) først skal give tilladelse til indgåelse af ægteskabet. Dette uanset om man ønsker at fejre bryllupet i kirken eller på rådhuset (borgerligt ægteskab). Fra man ansøger hos Civil Registeret og dommer har gennemgået og godkendt dokumentationen vil der normalt gå 2 – 4 måneder, alt afhængig af hvilket register man ansøger i.

For at kunne ansøge om indgåelse af ægteskab hos Civil Registeret er der visse betingelser er skal være opfyldt samt dokumentation der skal præsenteres. Da procedure og dokumentation kan variere, alt afhængig af hvilken kommune man ansøger i, er det vigtigt at forhøre sig i det register man ønsker at ansøge hos. Dog vil vi kort resumere de dokumenter som normalt skal præsenteres i Civil Registeret – som sagt, uanset om man ønsker at gifte sig borgerligt eller i kirken er denne procedure den første der skal gennemføres.

 

Dokumentation der skal præsenteres i Civil Registeret.

For at kunne gifte sig i Spanien skal mindst en af de fremtidige ægtefæller have været tilmeldt og indskrevet hos sin spanske kommune i de seneste 2 år. Uanset hvor man ønsker at holde brylluppet skal man ansøge hos Civil Registeret i den kommune man bor (hvis ikke parret er samboende og bor i forskellige kommuner kan de blot vælge at ansøge i den af kommunerne de foretrækker). Når man ansøger hos registeret skal man informere om dato, tidspunkt samt stedet man ønsker at gifte sig.

Dokumentation der skal præsenteres i Civil Registeret for hver af de fremtidige ægtefæller er følgende:

  • Kopi af Pas og Residencia-Certifikat (medbring original ved ansøgning)
  • Original fødselsattest oversat til spansk af officiel oversætter samt legaliseret med Apostille-stempel
  • Certifikat fra oprindelseslandet som bekræfter at personen ikke allerede er gift /bekræfter civile status som værende enlig, skilt eller enke (fe de solteria)
  • Historisk bopælsattest fra bopælskommunen (certificado historico de empadronamiento) hvoraf fremgår at enten den ene eller begge fremtidige ægtefæller har været bosiddende i kommunen i de seneste 2 år
  • Pasfotos af hver af de kommende ægtefæller
  • Vidne som har kendt parret i mindst et år.
  • Hvis en af ægtefællerne endnu ikke er fyldt 18 år skal denne have forældrenes tilladelse til at gifte sig samt bevise at de ikke længere bor hos deres forældre.

Certifikaterne (fødselsattest, bopælsattest samt certifikat fra oprindelseslandet der bekræfter civile status) skal være udstedt indenfor de seneste 3 måneder når ansøgningen præsenteres hos Civil Registeret. Med andre ord, de skal være mindre end 3 måneder gamle – ellers kan de ikke benyttes og man skal ansøge om nye certifikater. Kan man ikke spansk skal man møde op med en person der kan agere som tolk. Vidnet vil af registeret blive indkaldt til en kort samtale hvor en medarbejder i registeret vil stille vidnet spørgsmål omkring parret for at undersøge om det er korrekt at vidnet kender parret.

I forbindelse med brylluppet bør parret ligeledes tage stilling til fordeling af deres aktiver og fremtidige erhvervelser. I Sydspanien, når man gifter sig, vil man automatisk have fælleseje medmindre ægtefællerne aftaler det anderledes. D.v.s. at hvad hver ægtefælle fremover erhverver, efter man har giftet sig, vil indgå som fælleseje og ægtefællen vil automatisk være medejer af de erhvervelse man foretager sig. Ønsker man at oprette særeje, skal dette deklareres udtrykkeligt i forbindelse med indgåelse af ægteskabet.

Når Civil Registeret har gennemgået og godkendt dokumentationen vil man få godkendelse til at gennemføre brylluppet. Når godkendelse foreligger fra Civil Registeret har man et år til at gennemføre brylluppet. Når brylluppet er gennemført skal man huske at registrere ægteskabet i sit oprindelsesland.

 

Borgerligt bryllup

Når Civil Registeret har godkendt dokumentationen kan man gennemføre brylluppet. Selve vielsen vil blive foretaget af enten en dommer, byens borgmester eller andet byrådsmedlem. Brylluppet afholdes normalt i Rådhusets mødelokaler eller på Civil Registerets kontor. Dog kan man ofte mod et gebyr fejre brylluppet på stranden, restaurant eller f.eks. i Castillo Sohail i Fuengirola eller Castillo Bil Bil I Benalmadena Costa.

 

Kirkebryllup

Ønsker man at gifte sig i kirken er det vigtigt at kontakte præsten i det sogn man ønsker at gifte sig i. Alt efter hvilken kirke der er tale om, kan der være alt fra ca. 3 måneders ventetid og op til flere år. Hver præst kan ligeledes have sit kriterie om hvad de fremtidige ægtefæller bør opfylde. Dog er det i dag ikke et problem at gifte sig selv om de fremtidige ægtefæller ikke begge er katolske. Det er vigtigt at tale med præsten der skal forestå vielsen, da denne kan hjælpe med det praktiske alt afhængig af parrets religiøse situation. Udover de nævnte dokumenter som præsenteres i Civil Registeret skal man ved kirkebryllup have gennemgået et kursus vedr. ægteskab og forpligtelser (cursillo prematrimonial). Derudover skal man ligeledes medbringe dåbsattest.

God fest og held og lykke fremover til de kommende ægtepar.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg