Ikke resident skat 2014

Ny spansk skattereform sænker Ikke Resident bekatning fra år 2015.cache_2455284909
Vi vil informere om ændringer i Ikke Resident beskatning med effekt fra januar 2015 (skatten der afregnes i år 2016, d.v.s. næste år).
Den nye spanske skattereform har reduceret den generelle skatteprocent for Ikke Residenter fra 24,75 % til 24%.

Derudover kan skatteresidenter i et andet EU-land samt Norge og Island benytte en yderligere reduceret skattesats på 20 % i år 2015 som yderligere nedsættes til 19 % fra år 2016. Det betyder at Ikke Resident skattebetalingen som betales næste år (skatten for 2015 afregnes inden udgangen af år 2016) vil blive reduceret.  Dog er det et krav at skatteyderen har attest fra sit hjemland der bekræfter at skatteyderen er hjemhørende og skatteresident i dette land. Attesten skal udstedes af skattemyndighederne i bopælslandet og skal forevises de spanske skattemyndigheder ifald de ønsker at se attesten.

I Danmark skal attesten udstedes af SKAT og kan bestilles via SKATs hjemmeside hvis man har NemId eller Tast Selv Kode. Attesten hedder 02.037.
https://www.skat.dk/skat.aspx?oId=134478&vId=0

I Norge kan man på Skatteetatens hjemmeside via e-post bestille ”Certificate of Residence”
https://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/E-post/Henvendelsesskjema/Privatperson-med-adresse-i-Norge/?sourceid=36397&tk=a0845282632a4d9a82a2833c7ea15b81 eller via MinID Kode

Udlejning af spansk ejendom og beskatning af lejeindtægter: Som noget nyt kan norske borgere, med effekt fra januar 2015, ligeledes fratrække omkostninger tilknyttet udlejning af ejendommen i Spanien. Tidligere var det udelukkende EU-lande der kunne benytte fradrag af omkostninger og dermed kun blev beskattet af overskud. Men fra 2015 har norske borgere samme rettigheder som EU-borgere og kan både benytte reduceret skattesats samt fratrække omkostninger og bliver dermed kun beskattet af netto lejeindtægten.
Husk, skat af lejeindtægter afregnes umiddelbart efter kvartales afslutning.
Ønsker du yderligere information er du velkommen til at kontakte os.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg