Ikke Resident Skatt I Spania

Information om beskatning av Ikke Residenter i Spania som eier fast eiendom som ligger i Spania.
Det finnes flere typer beskatning av fast eiendom for personer som ikke er residenter i Spania, men eier fast eiendom som ligger i Spania.
Der skilles mellom om det er privatpersoner som eier, eller om det er utenlandske selskaper.
Skatten avhenger også av om det er leieverdi av en eiendom eller om der er leieinntekter på eiendommen.

Den “normale” beskatning er at en eller flere personer eier en eiendom, som de bruker som fritidsbolig ( der snakkes her om “normal”. eierskap og ikke Time Share leiligheter).
Denne avgiften er årlig og betales gjennom skattemodell 210.
Skatten regnes ut på grunnlag av kommunens verdsettelse for det året (valor catastral) eller mangelen derav, kjøpesummen.
Denne skatten forfaller til betaling året etter ved utgangen av desember – dvs. skatt for året 2013 skal gjøres opp innen utgangen av desember 2014.
Har en ikke-resident skattyter bare eid eiendommen for en del av året, beregnes kun skatt av perioden skattyter har eid eiendommen.
Honorar for utarbeidelse av årlig skatt for et par er 90 Euro + 21% IVA
For hver ekstra person som er medeier (i tillegg til) vil der belastes ekstra gebyr på 10 € + 21% IVA.
Er det et utenlandsk selskap helt eller delvis eier eiendommen, er det andre faktorer som gjelder.
Tidligere for utenlandske selskaper, som ikke brukte eiendommen til næringsvirksomhet i Spania, skulle betale en ganske høy Ikke Resident skatt (3% av Kommunens eiendom verdivurdering). Siden år 2013, er utenlandske selskaper, fritatt fra å betale Ikke Resident skatt med mindre selskapets nasjonalitet (eller aksjonærer i selskapet) kommer fra et land som de spanske skattemyndighetene anses å være et skatteparadis . At denne avgiften har opphørt er en stor fordel for danske selskaper som eier eiendom i Spania, etter skatteavtale oppsigelse gjeldende fra år 2009, måtte betale Ikke Resident skatt til spanske skattemyndighetene.
Denne avgiften forfaller innen utgangen av januar netop etter årsskiftet.

Pris for utarbeidelsen av denne skattemodellen vil normalt variere mellom 150 til 300 € + 21% IVA avhengig av vanskelighetsgraden og antall eiendommer de eier i Spania.
Hvis Ikke Resident skattyter (privatperson) leier eiendommen ut og har leieinntekter, skal denne skatt for denne leieinntekt også betales til skattemyndighetene fordi eiendommen ligger på spansk territorium.

Hvis eieren av eiendommen er skattemessig bosatt i et annet EU-land kan dette (siden 2010) trekker kostnader i leieinntekter og skal bare betale skatt for overskudd. Danske statsborgere kan trekke utgiftene fra leieinntekter til tross for det i dag eksisterer skatteavtale mellom Danmark og Spania.
Hvert kvartal må man gøre et lite regnskapsføring av leieinntekter og kostnader og av fortjeneste beregnet med en skatt på 24,75%. Man kan bare trekke fra utgifter som er direkte knyttet til eiendommen og udlejen. Det kan bare bli trukket kostnader i andelen av eiendommen som har vært leiet ut, det vil si har eiendommen vært leid 1/3 av kvartalet, vil det bare gi rett til å trekke 1/3 av kvartalet kostnadene. Man vil i denne situasjonen generelt trenge en skatterådgiver for å forberede denne kvartalsrapporten.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg