Ikke Residenter og spansk bankkonto

År 2020 har været et hårdt år og de fleste danskere der ejer feriebolig i Spanien har ikke kunnet rejse ned i ferieboligen og holde ferie som de hidtil har gjort hvert år. Enkelte har dog rejst til Spanien og benyttet lejligheden til at ordne praktiske opgaver.

En af de opgaver der er vigtige at få løst under sit ophold i Spanien er at undersøge med sin kontaktperson i sin spanske bank, om banken har de dokumenter og oplysninger de skal bruge. Grundet EU-lovgivning mod hvidvaskning skal bankerne ”kende” sine kunder og vide hvorfra deres indtægter stammer. Der skal sendes dokumentation på ens indtægter og ofte underskrives dokumenter. Hvis ikke banken modtager disse dokumenter kan man risikere at konto bliver blokeret således at man hverken kan overføre til eller fra kontoen. I værste fald kan de løbene opkrævninger som el, vand, ejerforening m.m.  ligeledes blive afvist og ubetalte. For de personer der ikke har mulighed for at rejse til Spanien kan det være problematisk at få denne opgave udført. Dertil kommer at mange offentlige institutioner og banker, på grund af smittefare, begrænser mulighed for fysisk adgang til banken. Ligeledes grundet Databeskyttelsesloven må banker og offentlige institutioner ikke videregive oplysninger til tredje part hvilket gør det kompliceret at få hjælp fra eventuelle naboer og venner bosiddende i Spanien. 

I disse situationer kan det være meget praktisk at give en notarfuldmagt til sin konsulent eller anden person man har tillid til som er bosiddende i Spanien således at denne kan udføre disse opgaver på ens vegne. Fuldmagten kan underskrives på dommerkontoret i Danmark og skal efterfølgende have Apostille-stempel fra Udenrigsministeriet. Det er vigtigt man sikrer at fuldmagten indeholder fakulteter til de opgaver den skal benyttes til. 

Med fuldmagten kan fuldmagtshavende indhente de relevante oplysninger samt løse de problemstillinger der opstår f.eks. hvis bankkonto er blokeret, internetkode ikke virker, betaling af opkrævninger m.m. Med fuldmagten kan bl.a. fra kommunen indhentes kopi af IBI-opkrævningen (spansk ejendomsskat) som skal benyttes til beregning af den årlige spanske Ikke Resident skattemodel som alle Ikke Residenter der ejer fast ejendom i Spanien skal indsende en gang om året. Husk, inden udgangen af december 2020 skal Ikke Resident skattemodellen for boligejere som ejede fast ejendom i Spanien hele eller dele af år 2019 være præsenteret og afregnet. Denne skattemodel præsenteres normalt elektronisk og efter præsentation vil de spanske skattemyndigheder opkræve skatten den sidste bankdag i december måned. Hvis ikke kontohavers oplysninger er aktualiseret i banken kan skatteyderen risikere at banken ligeledes afviser denne opkrævning hvilket vil medføre bøde fra spansk skat for at afregne skattemodellen efter dead-line. Derfor, tjek at alt er OK med din spanske bankrådgiver så der ikke opstår problemer omkring betalinger fra din spanske konto.

Ønsker i yderligere information er i velkomne til at kontakte Lena Grøn og Heidi S. Andersen fra Grøn & Andersen Konsulentbureau på info@www.gron-andersen.es eller  telefon 951910649 eller mobil 647911302.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg