INVALIDITETSFRADRAG SPANSK SKAT

INVALIDITETSFRADRAG SPANSK SKAT

For de personer der i år 2018 var fast bosiddende (residenter) i Spanien nærmer tiden sig nu til at udarbejde den årlige spanske selvangivelse for år 2018. Den årlige spanske selvangivelse indsendes i månederne maj og juni det efterfølgende år, d.v.s. vi skal inden udgangen af juni måned 2019 udarbejde den spanske selvangivelse for indtægter og kapitalgevinst i år 2018.

Som udgangspunkt skal alle der er i år 2018 har været fast bosiddende i Spanien indsende spansk selvangivelse. Dog er visse skatteydere ikke forpligtet og derfor er det bedst at forhøre sig hos en spanske revisor hvorvidt man er forpligtet eller ej. Specielt skal danskere der er underlagt den “nye ordning” og afregner skat til Danmark af sine indtægter være opmærksomme på, at de også er forpligtet til at i indsende spansk selvangivelse. I den spanske selvangivelse lempes for skat betalt til Danmark så dobbeltbeskatning undgåes og der er sjældent tale om afregning til de spanske skattemyndigheder, men selvangivelsen skal præsenteres i Spanien også.

I den spanske selvangivelse findes flere fradrag, heriblandt fradrag som kan benyttes af borgere der er tilkendt invaliditetsgrad.

Invaliditetsfradraget (godkendt af de spanske myndigheder) giver en reduktion i den skattepligtige indkomst afhængig af hvor høj invaliditetsgrad skatteyderen er tilkendt. Udover det almindelige personfradrag som alle skatteydere er i besiddelse af, gives yderligere invaliditetsfradrag i henhold til følgende satser :

  • Invaliditetsgrad på 33% og op til 67 % har et årligt fradrag på 3.000 €.
  • Invaliditetsgrad på 67% eller derover har et årligt fradrag på 9.000 €.

Hvis skatteyderen er i besiddelse af disse to invaliditetsgrader og har behov for assistance eller har begrænset bevægelighed kan skatteyderen benytte yderligere fradrag på 3.000 € udover ovennævnte fradrag. Ligeledes her er det et krav at registreringen i Spanien bekræfter denne situation.

Dog skal skatteydere der modtager udenlandsk invalidepension være opmærksomme på at det nu er et krav at de spanske skattemyndigheder har vurderet og fastsat invaliditetsgraden som de skønner borgeren har. Man kan ikke blot benytte den invaliditetsgrad man har fået tilkendt i oprindelseslandet, men skal nu ansøge om og blive vurderet af den spanske myndighed, IMSERSO. For personer der er underlagt ny ordning og afregner skat i Danmark kan det sjældent betale sig at få registreringen foretaget, da denne type skatteborgere ikke har fordel af invaliditetsfradraget i Spanien da de afregner skat til Danmark. Borgere der afregner skat i Spanien skal kontakte deres rådgiver for at undersøge, hvorvidt de kan have fordel i godkendelse af invaliditetsgrad. Afhængig af hvor stor og hvilken type indtægt skatteyderen har, kan denne have besparelse eller ej i den spanske selvangivelse.

Tidligere har der fra de spanske skattemyndigheder været tvivl om hvorvidt invaliditetsgrad for udenlandske skatteborgere skal behandles. Men i de seneste år er det fra de spanske skattemyndigheder gjort klart at det er et krav at invaliditetsgrader for udenlandske skatteborgere ligeledes godkendes af den spanske myndighed IMSERSO.

Udover ovennævnte registering hos IMSERSO kan en vis type pensionsindtægt være helt fritaget for beskatning i Spanien. Hvis invalidepensionen stammer fra offentlig pension tilkendt fordi borgeren af de offentlige myndigheder skønnes at være ”absolut og permanent invalid og ude af stand til at udøve enhver type arbejde”.

Denne type pension, hvis tilkendt i Spanien af Seguridad Social, som er den offentlige spanske myndighed, vil være helt fritaget for beskatning.

Denne kategori af invalidepension tilkendes personer der, som nævnt, vurderes at have en type invaliditet som gør at personen er absolut og permanent uarbejdsdygtig til enhver type arbejde. Ligeledes her er det et krav fra de spanske skattemyndigheder at invaliditeten og baggrund for pensionsudbetalingen vurderes og godkendes af de spanske myndigheder. Vurdering af hvorvidt den udenlandske pensionstype kan sidestilles med den spanske pensionstype fritaget for beskatning foretages af Instituto Nacional de la Seguridad Social.

For at en udenlandsk invalidepension af de spanske skattemyndigheder kan accepteres som værende fritaget for beskatning, kræver som nævnt at fritagelsen godkendes af de spanske myndigheder. Vort råd er først at ansøge om vurdering hos IMSERSO. Afhængigt af vurderingen af invaliditetsgraden der opnåes hos IMSERSO kan skatteyderen i visse tilfælde ansøge myndighederne om at få invalidepensionen godkendt i den kategori som er fritaget for beskatning. Dog er realiteten at det sjældent lykkes at få invalidepensionen godkendt som fritaget for beskatning.

Tidligere var betingelserne for at vurdere hvorvidt en udenlandsk invalidepension kan sidestilles med den spanske type pension der er fritaget fra beskatning, uklare. Men i dag er der som nævnt ovenfor klare retningslinjer for betingelserne for at benytte invaliditetsfradrag samt fritagelsen af beskatning af invaliditetsgraden.

Dette er netop blevet yderligere bekræftet i dommerkendelse fra Tribunal Supremo (spansk højesteret), dommerkendelse af 14. marts 2019 nr. 346/2019.

Mange skatteydere der er under ”den gamle ordning” og betaler skat til Spanien af deres udenlandske pensionsindtægter skal være opmærksomme på ovennævnte krav ifald de benytter fradrag for invaliditet i deres spanske selvangivelser eller tidligere ikke har deklareret invalidepension grundet ovennævnte fritagelse. Har man ikke denne vurdering og godkendelse fra de spanske skattemyndigheder kan man ikke benytte fradrag og fritagelse i dens spanske selvangivelse og vil dermed skulle betale mere i skat til Spanien.

De spanske skattemyndigheder har i de seneste år foretaget inspektioner på dette. Kan skatteyderen ikke bevise registrering af fradraget man har benyttet eller godkendelse af fritagelsen af invalidepensionen får skatteyderen en efterskat og bøde for det pågældende skatteår.

Ønsker i yderligere information er i velkomne til at kontakte Lena Grøn og Heidi S. Andersen fra Grøn & Andersen Konsulentbureau på info@www.gron-andersen.es eller  telefon 951910649 eller mobil 647911302.

Af Lena Grøn og Heidi S. Andersen fra Grøn & Anderen Konsulentbureau.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg