Jeg sælger bolig i Spanien

Jeg vil sælge min bolig i Spanien. Men hvordan er proceduren og hvilke omkostninger skal jeg forvente? Det har betydning for hvilken pris jeg er villig til at sælge boligen for.

Husk, i Spanien skal man afregne skat af fortjeneste ved salg af ejendom – uanset om der er tale om fast bopæl eller feriebolig. Når man påtænker at sælge boligen kan man med fordel rådføre sig med sin advokat eller rådgiver for at få klarhed over hvilke omkostninger salget vil medføre. Dette giver mulighed for at “regne baglæns” og få klarhed over hvilket nettobeløb man selv får udbetalt ved salget. Har man ikke selv en direkte køber kan det været nødvendigt at lave aftale med ejendomsmægler – ofte kan man med fordel lave aftale med flere ejendomsmæglerer for at øge muligheden for salg. Ejendomsmægler kan give dig vurdering af om din forvente salgspris er realistisk. Husk med ejendomsmægler at få klarhed omkring salærets størrelse (er der minimumssalær, IVA inkluderet, m.m.).

Udover omkostning til ejendomsmægler er det siden 2013 lovpligtigt at bolig som sælget eller udlejes har Energi-certifikat (mellem 300€ – 500€). Sælger betaler ligeledes Plusvaliaskat til kommunen. Beløbet afhænger af boligens værdi samt antal år sælger har ejet boligen. Din rådgiver kan informere dig om størrelsen af dette beløb som kan variere fra 0 til flere tusinde Euro. Beskatning af fortjenesten kan variere afhængig af om man er resident eller ej i Spanien. Er sælger ikke resident i Spanien er køber pr. lov forpligtet til at tilbageholde og indbetale 3% af salgsprisen til de spanske skattemyndigheder. Efterfølgende skal sælger indsende opgørelse til de spanske skattemyndigheder hvori evt. restskat afregnes eller ansøges om tilbagebetaling af hele eller dele af det tilbageholdte beløb. Er sælger skatteresident i Spanien afregnes evt. beskatning i den årlige spanske selvangivelse. Sælger skal medbringe skattecertifikat udstedt af de spanske skattemyndigheder ved notarmødet som bevis for at sælger er skatteresident i Spanien.

Når en køber har reserveret hos evt. ejendomsmægler vil der normalt blive udarbejdet en privat salgsaftale mellem køber og sælger. Ved underskrift af denne deponeres normalt 10% af salgsprisen samt aftales hvad der er inkluderet i prisen (evt. inventarliste), dead-line for notarunderskrift samt andre specielle forhold der skal tages højde for ved handelen. Forinden notarmødet skal sælger skaffe diverse dokumenter samt certifikater fra hhv. kommune, grundejerforening, m.m.. På notarmødet får sælger udbetalt resterende salgssum dog fratrukket eventuelle tilbageholdte beløb og der kan med fordel laves refusionsopgørelse. Sælger afleverer ligeledes nøgler og fra dette øjeblik overdrages boligen rent juridisk til køber. I de efterfølgende måneder, når sælger har afregnet de sidste betalinger af el, vand, telefon, m.m., kan sælger med fordel kontakte banken og annullere de betalingsservicer der er tilknyttet boligen.

Husk at følge op på eventuelle skattemæssige forpligtelser i forbindelse med salget af boligen – uanset om sælger var resident eller ej på tidspunktet for salget.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg