Legalisering af UDBYGNINGEombygninger

casaHvis man ejer bolig i Spanien og ønsker at udvide den, skal man huske, at der er procedurer, der skal overholdes, og udvidelsen skal foretages i henhold til gældende lovgivning om byplanlægning. I dag er myndighederne mere opmærksomme på ombygninger, der ikke er godkendte. Legalisering af allerede foretaget ombygning eller påtænkt ombygning vil have den fordel, at den kan forøge boligens værdi ved salg.

For at legalisere ombygningen skal en arkitekt udarbejde et projekt for ombygning og legalisering (Proyecto de ampliación y legalización de la vivienda). I projektet skal det kontrolleres og fremgå, at ombygningen overholder de obligatoriske tekniske standarder og opfylder byplanlægningsloven.

Med projektet ansøges kommunen om byggetilladelse. Når den er givet, kan arkitekten udstede det nødvendige tekniske certifikat, som gør det muligt at få en notar til at udarbejde skødet på ombygningen og den efterfølgende registrering hos spansk ejendomsregister, så ombygningen inkluderes i den samlede beskrivelse af boligen. Mange tror fejlagtigt, at registrering af ombygningen hos kommunen automatisk medfører, at udvidelsen er registreret i ejendomsregisteret. Vær opmærksom på, at denne sidste proces med underskrift hos notar og registrering i ejendomsregisteret er vigtig.

Er ombygningen allerede foretaget, skal arkitekten undersøge, om den opfylder gældende lovgivning og dermed kan legaliseres uden problemer. Hvis lovgivningen er opfyldt, kan ombygningen legaliseres efter ovenstående proces. Opfylder byggeriet ikke gældende lovgivning, og der heller ikke er mulighed for udbedring, kan man søge om godkendelse i kategorien “uden for reglement” (régimen de fuera de ordenación). For at kunne ansøge om dette skal der være gået mere end seks år efter afslutning af byggeriet. Hos kommunen ansøges om et certifikat, der bekræfter at ombygningen er mere end seks år gammel. Med dette certifikat ansøger man de lokale myndigheder om at få ombygningen registreret som “udenfor reglement” i henhold til lovgivning (Ley de Ordenación Urbanística, 7/2002 af 17. december artikel 185.1). Via denne procedure godkendes boligen, og ombygningen indregnes i boligens totale antal kvadratmeter.

Det er vigtigt at få påtænkte eller allerede udførte ombygninger legaliseret og registreret korrekt. Som nævnt er de spanske myndigheder i dag mere opmærksomme på, at byggeri opfylder gældende lovgivning. Registrering af ombygninger vil desuden øge ejendommens værdi på boligmarkedet. Skal køber optage et lån, vil banken lægge vægt på, at eventuelle ombygninger er registreret. Er det ikke tilfældet, vil det have indflydelse på bankens vurdering af boligen og dermed lånets størrelse. Under normale omstændigheder vil den samlede legaliseringproces tage mellem fire og 10 måneder afhængig af kompleksitet samt hvilken kommune legaliseringen er tilknyttet.

Kontakt en rådgiver for at få professionel assistance til registrering af ombygning.

I samarbejde med Arkitekt og Ingeniør María del Carmen Pérez Castellanos.

 

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg