Lempelse af arveafgift i Andalusien

Andalucia har hidtil, sammen med Asturias og Extremadura, været en af de egne i Spanien der har haft højest arveafgift og er blandt de dyreste områder at modtage arv i. Det har i mange år været et problem for arvinger som ikke har haft midler til at imødegå omkostningerne.

I Spanien kan man ikke, som i mange af de nordiske lande, afregne arveafgifter og omkostninger til arveproceduren direkte fra boet. Arvingen skal selv afregne disse omkostninger forinden arven tages i besiddelse. Grundet den høje arveafgift har mange arvinger hidtil måttet  frasige sig arven da arvingen ikke har kunnet imødekomme de høje omkostninger forbundet med at arve.

Nyvedtaget lov giver nu direkte arvinger (børn, børnebørn, forældre og ægtefæller) 99 % fritagelse af afregning af arveafgift. Derudover er den første million helt fritaget for arveafgift. Det betyder reelt set at der kun afregnes 1% skat af den del af arven der overstiger 1 million Euros, med andre ord, stort set ingen arveafgift. Denne skattereform har effekt for de arvesager der skyldes bortgang fra d. 1. februar 2018 og fremefter. Arvesager hvor den afdøde gik bort før denne dato kan ikke benytte de her nævnte reduktioner i arveafgiften.

Husk at disse fritagelser kun kan benyttes af direkte arvinger. Søskende, fætre / kusiner, nevø /niece og andre familiemedlemmer skal stadig afregne arveafgift af eventuel arv som hidtil.

Med denne lovændring bliver Andalusien nu et af de områder i Spanien hvor det er billigst at arve forudsat arvingen er direkte arving til den afdøde.

Gaveafgift kan under visse omstændigheder er der ligeledes en reduktion på 99% i gaveafgiften som gives mellem direkte familiemedlemmer (børn, børnebørn, forældre og ægtefæller). Dog er det et krav at gaven formaliseres i offentlig dokument (hos notar) og beløbet der gives som gave, i notardokumentet, bliver korrekt identificeret (hvor stammer beløbet fra). Hvis aktivet der overdrages er fast ejendom skal gavemodtager dog stadig afregne Plusvalia skat til den spanske kommune.

Anden skattereduktion som har betydning ved køb af bolig. Den ”almindelige” transmissionsskat ved køb af ejendom udgør i Andalusien i øjeblikket 8%  af købesummen hvis købsprisen er mindre end 400.000 €. Dog kan benyttes reduceret transmissionsskat på 3,5 % hvis følgende betingelser er opfyldt :

  • Køber er yngre end 35 år og boligen der købes benyttes af køber som primær bolig. Købspris må højest være på 130.000 €.
  • Køber har invaliditet (registreret i Spanien) og boligen der købes benyttes af køber som primær bolig. Købspris må højest være på 180.000 €.
  • Køber har status som ”stor familie” (familia numerosa) i henhold til Ley 40/2003 af 18. november. Boligen skal benyttes til familiens primære beboelse og må højest koste 180.000 €.

Hvis nogen af ovennævnte situationer gør sig gældende kan køber benytte denne lave transmisionsskat på 3,5 % af købsprisen i stedet for de 8% som er den normal transmissionsskat.

Omkring bonus i arveafgiften som nævnes i starten af denne artikel skal man specielt være opmærksom på, at der i valgkampagnen fra den kommende spanske regering er lagt op til at reduktioner i arveafgifter skal lovgives nationalt. Bliver dette vedtaget kan eventuel lov der nationalt regulerer arveafgiften begrænse muligheden for at benytte ovennævnte reduktion. Er man i ovennævnte situation hvor en arveprocedure skal gennemføres bør man derfor ikke vente for længe med at påstarte proceduren. I så fald kan man risikere at national lov vedtages og man ikke længere kan benytte ovennævnte bundgrænse på 1 million i arveafgiften.

Denne artikel er skrevet i samarbejde med spansk advokat Javier Toro Diaz.

Ønsker i yderligere information er i velkomne til at kontakte Lena Grøn og Heidi S. Andersen fra Grøn & Andersen Konsulentbureau på info@www.gron-andersen.es eller  telefon 951910649 eller mobil 647911302.

Grøn & Anderen Konsulentbureau.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg