Model 720 for 2014

cache_2446953124De personer der anses for værende skatteresidenter i Spanien i år 2015 er under visse omstændigheder forpligtigede til at indsende denne formular. Informationsmodellen skal være præsenteret til de spanske skattemyndigheder senest d. 31. marts 2016 ifald du er forpligtet til at præsentere denne. Husk, der er tale om værdier og ejendom beliggende udenfor Spanien. I kan finde yderligere information på de spanske skattemyndigheders hjemmeside (www.aeat.es klik for engelsk version i øverste højre hjørne og søg på model 720).
Hvis du allerede lavede Informationsmodellen sidste år, skal denne kun i visse tilfælde udarbejdes igen i år. Som hovedpunkt kan nævnes nedenstående tilfælde men vær opmærksom på at der kan være andre tilfælde hvor man kan være forpligtet til at gentage deklarationen.
– Hvis din samlede saldo på bankkonti i udlandet pr. 31. december 2015 (eller gennemsnitssaldo for 4. kvartal 2015) er steget med 20.000 euro eller derover set i forhold til saldo pr. 31.december / gennemsnitssaldo 4. kvartal deklareret i den seneste deklarerede informationsmodel.

– Hvis din samlede værdi i værdipapirer eller andre rettigheder i udlandet pr. 31. december 2015 (eller gennemsnitssaldo for 4. kvartal 2015) er steget med 20.000 € eller derover set i forhold til saldo/værdi pr. 31. december i den seneste deklarerede informationsmodel.

– Hvis der er sket en stigning af dine værdier i form af fast ejendom for 20.000 € eller derover i forhold til d. 31. december i den seneste deklarerede informationsmodel.

– Vær ligeledes opmærksom på, at hvis der er ændringer i ejerskab af nogle af de elementer man deklarerede i den seneste deklarerede informationsmodel, skal man informere om dette via udarbejdelse af ny informationsmodel for 2015. D.v.s. har man købt eller solgt fast ejendom i udlandet, har du åbnet ny konto eller lukket konto der var deklareret i tidligere år eller er man ikke længere indehaver af eller autoriseret på en konto deklareret i tidligere års Informationsmodel, har man solgt aktier og obligationer og er disse salgsværdier ikke blevet geninvesteret i samme type produkt, eller der på anden måde er foretaget ændringer i elementernes status, ophøres udbetaling af en ratepension tidligere deklareret – i så fald vil man være forpligtet til at gentage Informationsmodellen igen i år.

Har du ikke sidste år lavet Informationsmodel (enten fordi du ikke var resident i Spanien i år 2014 eller ikke var forpligtet) kan vi informere dig om følgende beløbsgrænser som afgør hvorvidt du skal udarbejde Informationsmodel eller ej.
Informationsmodellen opdeles i 3 kategorier:

1) indestående på bankkonto i banker og pengeinstitutter udenfor Spanien (saldo pr. 31. december 2015 eller gennemsnitssaldo for 4. kvartal 2015),
2) andre værdier og rettigheder udenfor Spanien (aktier, investeringsforening, obligationer, privattegnede ratepensioner m.m.) og
3) fast ejendom beliggende udenfor Spanien (totale købspris også selv om man kun ejer en andel).
Havde man i år 2015 i blot én af disse tre kategorier værdier der samlet overstiger 50.000 € er man forpligtet til at indberette Informationsmodel for år 2015.
Hvis du er i tvivl om hvorvidt du er forpligtet til at uarbejde Informationsmodel (model 720) for år 2015, tilbyder vi muligheden for at studere din sag personligt imod honorar på 242 € (200 € + 21% IVA/spansk moms) . Ifald du er forpligtet til at indberette Informationsmodel for år 2015, vil dette honorar blive modregnet den endelige pris for udarbejdelse af og præsentation af Informationsmodellen.
På grund af denne Informationsmodels kompleksitet vil vi ikke besvare spørgsmål stillet via e-mail eller pr. telefon. For at kunne give korrekt besvarelse vil det være nødvendigt med et personligt møde hvor jeres sag kan blive vurderet i sin helhed.
Hvis du allerede nu ved, at du skal indberette Informationsmodel for 2015, kan du bestille tid hos Lena Grøn. Hun vil bede dig om at få tilsendt nødvendige oplysninger og bestille tid i bogholderiet hvor vi mødes og gennemgår Informationsmodellen sammen inden den præsenteres til de spanske skattemyndigheder.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg