VELKOMMEN til GRØN & ANDERSEN

GRØN & ANDERSEN konsulentfirma har spesialisert seg på å bistå skandinaver som har valgt å bosette seg i Spania eller har annen tilknytning til Spania. Våre mer enn 15 års erfaring har gitt oss innsikt i problemstillinger og behov som eksisterer som ny resident i Spania. Vi hjelper med kontakten med både spanske og skandinaviske myndigheter i de behov som kan oppstå både ved flytting til og fra Spania og i hverdagen.

Konsulent
bureau

Våre råd inkluderer hele prosessen fra rådgivning allerede før innflytting og påfølgende bistand til å bli registrert i det nasjonale politiet (søknad NIE-nummer og Residencia), registrering hos kommunen (bosattbevis), registrering i den spanske helseforsikringen (syketrygdkort). og lege) samt registrering hos de spanske skattemyndighetene (skatteattester).

Konsulentbureau

Grøn Andersen

Vi bistår også våre kunder med boligkjøp, testamenter, arvesaker, fullmakter, spansk selvangivelse og skatterådgivning generelt.

Lena Grøn

Medeier

Heidi Andersen

Medeier