cache_2436174804Generelle konsepter:

– IBIU = Eiendomsskatt betalt til den spanske kommunen.

– Basura / Residuos solidos = Renovasjonsavgift til den spanske kommunen.

– Impuesto No Residente (modelo 210) = Ikke Resident Skatt tilsvarende den danske “Ejendomsværdiskatten”. Skatt på “leieverdi av egen bolig” som Ikke Resident betaler til spanske skattemyndigheter innen utgangen av desember året etter.

Eiendom som bosatt i Spania:

  • Er det primærbolig er boligen fritatt for eiendomsverdiskatt. Det er imidlertid viktig å oppgi eiendommen som primærbolig i den årlige spanske selvangivelsen, da dette under visse omstendigheter kan gi skattefordeler ved et senere salg av eiendommen.
  • Er det fritidsbolig / sekundærbolig skal du betale eiendomsverdiskatt av eiendommen/eene. Skatten beregnes etter kommunens eiendomstakst (valor catastral) og gjøres opp i den spanske selvangivelsen som utarbeides i månedene mai og juni året etter.
  • Leieinntekter fra fast eiendom i Spania oppgis også i den spanske selvangivelsen med mulighet for fradrag for relevante kostnader.
 

Eiendom som ikke-bosatt i Spania:

  • Siden det alltid vil være fritidsbolig / sekundærbolig, skal Eiendomsverdiavgift avregnes i Spania til spanske skattemyndigheter (i tillegg til IBI / Eiendomsskatt til kommunen). Oppgjør av eiendomsverdiskatt skjer via Model 210, som er en skattemodell utarbeidet av spanske skattemyndigheter for ikke-bosatte. Eiendomsverdiskatt må gjøres opp innen utgangen av desember påfølgende år. Beregningen er basert på kommunens eiendomstakst, som fremgår av IBI-kvitteringen (kvittering for betalt eiendomsskatt til kommunen).
  • Leieinntekter fra eiendommen som ligger i Spania skal deklareres og skattlegges til spanske skattemyndigheter – selv om det er en midlertidig utleie. Dersom eiendommen leies ut – enten på heltid eller i perioder – vil disse inntektene måtte skattlegges hvert kvartal i Spania med 24,75 % av inntekten for det aktuelle kvartalet. Hvis du er skattemessig bosatt/statsborger i et annet EU-land, har du rett til fradrag for kostnadene direkte knyttet til eiendommen eller utleien.

Uansett om du er bosatt eller ikke i Spania, er det fra sommeren 2013 juridisk bindende for utleier å utarbeide et Energisertifikat for den utleide eiendommen. Hvis du ikke har dette energisertifikatet, kan du risikere bøter fra spanske myndigheter.