cache_2436174804Generelle koncepter:

– IBIU = Ejendomsskat som betales til den spanske kommune. 

– Basura / Residuos solidos = Renovationsafgift til den spanske kommune.

– Impuesto No Residente (modelo 210) = Ikke Resident Skat svarende til dansk ”Ejendomsværdiskat”. Skat af ”lejeværdi af egen bolig” som Ikke Residenter betaler til de spanske skattemyndigheder inden udgangen af december det efterfølgende år. 

Fast ejendom som Resident i Spanien:

  • Er der tale om primær bolig, er boligen fritaget for Ejendomsværdiskat. Det er dog vigtigt at deklarere ejendommen som værende primær bolig i den årlige spanske selvangivelse, da dette, under visse omstændigheder, kan give skattefordele ved et efterfølgende salg af boligen.
  • Er der tale om feriebolig / sekundær bolig, skal du betale Ejendomsværdiskat af ejendommen/e. Beskatningen beregnes efter kommunens ejendomsvurdering (valor catastral) og afregnes i den spanske selvangivelse, der udarbejdes i månederne maj og juni i det efterfølgende år.
  • Lejeindtægter fra fast ejendom i Spanien deklareres ligeledes i den spanske selvangivelse med mulighed for fradrag af relevante omkostninger.

 

Fast ejendom som Ikke Resident i Spanien:

  • Da der altid vil være tale om en feriebolig / sekundær bolig, skal der i Spanien afregnes Ejendomsværdiskat til de spanske skattemyndigheder (udover IBI / Ejendomsskat til kommunen). Afregning af Ejendomsværdiskat foregår via Model 210, som er en skattemodel, de spanske skattemyndigheder har udarbejdet til Ikke Residenter. Der skal afregnes Ejendomsværdiskat inden udgangen af december måned det efterfølgende år. Udregningen er baseret på kommunens ejendomsvurdering, som fremgår af IBI- kvitteringen (kvittering for betalt Ejendomsskat til kommunen).
  • Lejeindtægter fra ejendommen beliggende i Spanien skal deklareres og beskattes til de spanske skattemyndigheder – også selv om der er tale om periodevis udlejning. Hvis ejendommen udlejes – enten heltids eller i perioder – vil disse indtægter hvert kvartal skulle beskattes i Spanien med 24,75% af indtægterne for det pågældende kvartal. Er du skatteresident / borger i et andet EU-land, har du ret til fradrag for de omkostninger, der er direkte relateret til ejendommen eller udlejen af denne. 

    Uanset om man er resident eller ej i Spanien er det fra sommeren 2013 lovpligtigt at udlejer har udarbejdet et Energicertifikattilknyttet den udlejerede ejendom. Har man ikke dette Energicertifikat kan man risikere bøder fra de spanske myndigheder.