cache_2436174847

Utleie av fast eiendom

Det er viktig å undersøke hvilke forpliktelser du har som utleier og hvilke juridiske sider det kan være knyttet til de ulike utleietypene.

Ulik lovgivning kan gjelde avhengig av perioden eiendommen leies ut.

Dersom eiendommen leies ut over lengre tid, er det viktig å utarbeide og signere en leiekontrakt før nøklene overleveres til leietaker. Kontrakten skal inneholde opplysninger om utleier, leietaker og beskrivelse av eiendommen (evt. også undertegne inventarliste). Leieavtalens lengde (fra hvilken dato til hvilken dato), størrelsen på depositumet, beløpet som betales i husleie, hvem som betaler hvilke kostnader (strøm, vann, eiendomsforening etc.) og hvordan leieforholdet sies opp skal også være inkludert.

Korttidsutleie for ferieopphold har vært en lovlig gråsone i mange år. Nå må du i fremtiden være registrert i Registro de Turismo de Andalucia (RTA) når du leier ut korttids. Registreringsnummer i RTA skal oppgis i annonsen til eiendommen som leies ut (nettside, annonse i avis eller magasin etc.), dersom dette ikke er oppgitt kan du bli bøtelagt.

Politi

Næste skridt vil være at få kode fra spansk Indenrigsministerium til at registrere feriegæsternes ankomst. Denne kode skaffes muligvis af udlejningsbureau men det er vigtigt at få undersøgt med bureauet du vælger om de anskaffer kode og registrerer feriegæsters ankomst

SKAT

Når der er gang i udlejning skal der afregnes skat i Spanien af lejeindtægten. Hvis du er skatteresident/fast bosiddende i Spanien skal du afregne skatten i den årlige spanske selvangivelse der indsendes inden udgangen af juni måned det efterfølgende år. Hvis ikke du er fast bosiddende i Spanien skal du afregne skatten umiddelbart efter kvartalets afslutning og jeg sender nedenfor lidt generel information om beskatning samt priser for regnskaberne der skal udarbejdes for udlejningen.

Som Ikke Resident i Spanien skal man afregne skat af overskud ved udlejning umiddelbart efter hvert kvartals afslutning. Hvis man er fast bosiddende i EU, Norge eller Island er man berettiget til at fratrække omkostninger i regnskabet og kun afregne skat af netto overskuddet. Af netto overskuddet afregnes 19% skat (hvis skatteresident i EU, Norge eller Island).