cache_2436174847Det er vigtigt at undersøge hvilke forpligtelser man har som udlejer samt hvilke juridiske aspekter der kan være i forbindelse med de forskellige former for udlejning. 

Forskellig lovgivning kan være gældende alt efter perioden ejendommen udlejes.

Langtidsudlejes ejendommen er det vigtigt man udarbejder og underskriver lejekontrakt inden nøglerne afleveres til lejer. I kontrakten skal fremgå oplysninger om udlejer, lejer samt beskrivelse af ejendommen (underskriv evt. også en inventarliste). Ligeledes skal indgå længen af lejekontrakten (fra hvilken dato til hvilken dato), depositums størrelse, beløbet der betales i husleje, hvem betaler hvilke omkostninger (el, vand, grundejeforening m.m.) samt hvorledes lejemålet afsluttes.

Korttidsudleje til ferieophold har i mange år lovgivningsmæssigt været en gråzone. I øjeblikket er Junta de Andalucia i gang med at udarbejde lovforslag til hvorledes korttidsudleje til ferieophold skal defineres samt hvorledes denne type udlejningskal reguleres. Hvis dette forslag bliver vedtaget skal man fremover registeres i Registro de Turismo de Andalucia (RTA) når man korttidsudlejer. I anonceringen af ejendommen der udlejes (hjemmeside, anonce i avis eller blad m.m.) skal fremgå registreringsnummeret i RTA, hvis ikke det fremgår kan man få bøde. Problemstillingen bliver her hvilke betingelser der stilles til udlejer og udlejningsejendommen for at kunne blive registreret i RTA. Bliver lovforslaget vedtaget kan udlejere i denne kategori risikere ikke at opfylde betingelserne for at kunne registrere sig og dermed anses for at udleje ulovligt.