cache_2436174847

Det er vigtigt at undersøge hvilke forpligtelser man har som udlejer samt hvilke juridiske aspekter der kan være i forbindelse med de forskellige former for udlejning.

Forskellig lovgivning kan være gældende alt efter perioden ejendommen udlejes.

Langtidsudlejes ejendommen er det vigtigt man udarbejder og underskriver lejekontrakt inden nøglerne afleveres til lejer. I kontrakten skal fremgå oplysninger om udlejer, lejer samt beskrivelse af ejendommen (underskriv evt. også en inventarliste). Ligeledes skal indgå længen af lejekontrakten (fra hvilken dato til hvilken dato), depositums størrelse, beløbet der betales i husleje, hvem betaler hvilke omkostninger (el, vand, grundejeforening m.m.) samt hvorledes lejemålet afsluttes.
Korttidsudleje til ferieophold har i mange år lovgivningsmæssigt været en gråzone. Nu skal man fremover registeres i Registro de Turismo de Andalucia (RTA) når man korttidsudlejer. I anonceringen af ejendommen der udlejes (hjemmeside, anonce i avis eller blad m.m.) skal fremgå registreringsnummeret i RTA, hvis ikke det fremgår kan man få bøde.

Politi
Næste skridt vil være at få kode fra spansk Indenrigsministerium til at registrere feriegæsternes ankomst. Denne kode skaffes muligvis af udlejningsbureau men det er vigtigt at få undersøgt med bureauet du vælger om de anskaffer kode og registrerer feriegæsters ankomst

SKAT
Når der er gang i udlejning skal der afregnes skat i Spanien af lejeindtægten. Hvis du er skatteresident/fast bosiddende i Spanien skal du afregne skatten i den årlige spanske selvangivelse der indsendes inden udgangen af juni måned det efterfølgende år. Hvis ikke du er fast bosiddende i Spanien skal du afregne skatten umiddelbart efter kvartalets afslutning og jeg sender nedenfor lidt generel information om beskatning samt priser for regnskaberne der skal udarbejdes for udlejningen.
Som Ikke Resident i Spanien skal man afregne skat af overskud ved udlejning umiddelbart efter hvert kvartals afslutning. Hvis man er fast bosiddende i EU, Norge eller Island er man berettiget til at fratrække omkostninger i regnskabet og kun afregne skat af netto overskuddet. Af netto overskuddet afregnes 19% skat (hvis skatteresident i EU, Norge eller Island).