Ny amnesti for modtagere af udenlandsk pension

cache_2446953209I disse dage udsender de spanske skattemyndigheder dette vedhæftede brev til skatteborgere i Spanien som modtager pension fra udlandet. Der er oprettet et nyt ”amnesti” for at deklarere udenlanske pensioner som ikke tidligere er blevet deklareret i skatteborgerens spanske selvangivelse. I brevet informerer skattemyndighederne om at skatteborgere i Spanien som har modtaget / modtager pensioner som ikke er blevet korrekt deklareret eller inkluderet i deres spanske selvangivelser nu kan ”rette” deres selvangivelse og indbetale differencen uden at de spanske skattemyndigheder giver bøder eller opkræver rentetillæg (hvilket normalt er tilfældet). En evt. rettelse af selvangivelsen skal være præsenteret og indbetalt senest d. 30. juni 2015.

Efter denne dato ”ophører” amnestien og de spanske skattemyndigheder vil efter denne dato igen opkræve bøder og rentetillæg for rettelse af spanske selvangivelse og for at indbetale evt. skat efter skæringsdato. 

Man skal dog være opmærksom på at denne amnesti udelukkende er gældende for sociale / offentlige pensioner modtaget fra udlandet. Er der tale om andre typer indtægter (privattegnede ordninger, renteindtægter, fortjeneste ved salg af værdipapirer eller andet) vil der ikke kunne benyttes amnesti for disse indtægter. D.v.s. retter man selvangivelsen og inkluderer indtægter som ikke er sociale / offentlige pensioner, vil man stadig få opkrævning af bøde og rentetillæg for den andel af indbetalingen som foretaget på baggrund af disse indtægter.

Kort sagt, amnesti for deklaration af sociale / offentlige pensioner fra udlandet (udelukkende denne type af indtægt) som kan deklareres uden bøde og rentetillæg frem til d. 30. juni 2015. 

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg