Ny dommerkendelse Plusvalia skat

Hvad er Plusvalia skat? Plusvalia skat er sælgers beskatning til spansk kommune når en ejendom eller grund sælges. Denne beskatning beregnes ud fra flere faktorer som antal år sælger har ejet grunden/ejendommen, beliggenhed, ejendomsvurdering m.m.. Kommunen skønner at der er sket en værdistigning af aktivet i den periode sælger har ejet dette. Derfor beregner kommunen en værdistigningsskat (plusvalía) som sælger skal afregne ved salg – uanset om sælger har tabt penge ved handlen og reelt set ikke har haft fortjeneste.

I de seneste år har skatteydere vundet retssager mod diverse kommuner da sælger ikke har været indforstået med at skulle afregne Plusvalia skat grundet der har været tydeligt tab ved salget (salgspris lavere end købspris). I adskillige retssager har sælger, af domstolene, fået ret i at kommunen ikke er berettiget til at opkræve plusvalía skat når der tydeligt sælges med tab.

I slutningen af oktober 2019 har den spanske domstol Tribunal Constitucional afsagt endnu en dom hvori domstolen afviste kommunens ret til at opkræve Plusvalia skat. I denne sag udgjorde tvisten mellem sælger og kommune betaling af Plusvalia for en skatteyder der solgte med lav fortjeneste. Fortjenesten ved salget var så lav, at Plusvalia betaling oversteg beløbet sælger havde tjent ved salget. I denne konkrete sag mod Majadahonda kommune havde skatteyderen en fortjeneste ved salget på 3.473 € og kommunen afkrævede sælger Plusvalia på 3.560 €. Domstolen afviste kommunens krav og gav sælger ret i, at kommunen ikke kunne opkræve Plusvalia skatten. Domstolens argument var, at hvis sælger skulle afregne Plusvalia skat til kommunen, vil sælger afregne skat af en ikke eksisterende fortjeneste da kvoten kommunen opkræver i Plusvalia er højere end den reelle fortjeneste.

Vi har i flere år ventet på ændring i lovgivning omkring sælgers afregning af plusvalía skat da de seneste års dommerkendelser, uden tvivl, danner retsprecedens og tydeliggør at det er nødvendigt at danne rammer for kommunernes ret til at opkræve plusvalía skat. Denne seneste dommerkendelse er uden tvivl en sejr  for de skatteydere der ved salg kun har en meget lille fortjeneste og endnu en påmindelse om at det er nødvendigt at reviderer gældende lovgivning.

Det er vigtigt ikke at forveksle Plusvalia skat som afregnes til spansk kommune med Kapitalgevinst skat som afregnes til spansk skattevæsen ved salg. Kapitalgevinst skat som afregnes til de spanske skattemyndigheder beregnes og beskattes efter den reelle fortjeneste. I denne beregnes differencen mellem købspris tillagt købsomkostninger og salgspris fratrukket salgsomkostninger. Der beregnes skat i henhold til denne reelle fortjeneste (hvis der er) og ifald der ikke er fortjeneste ved salget afregnes ikke kapitalgevinst skat til de spanske skattemyndigheder.

Lad os håbe der snart kommer lige så klare retningslinjer for kommunerne vedr. afregning eller ej af Plusvalia skat ved salg. 

Ønsker i yderligere information er i velkomne til at kontakte Lena Grøn og Heidi S. Andersen fra Grøn & Andersen Konsulentbureau på info@www.gron-andersen.es eller  telefon 951910649 eller mobil 647911302.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg