Ny lovgivning vedr. Seguridad Social

cache_2455285844Regeringen har den 24. april 2012 lavet lovændringer som berører dækningen af sygesikring og indfører brugerbetaling af recepter i Spanien. Disse lovændringer træder i kraft fra d. 31. august 2012.

Ændringer i dækning af sygesikring:

De personer der først og fremmest bliver berørt af lovændringerne, vil være samlevende partnere samt unge der er fyldt 26 år men stadig ikke har egen sygesikring men er inkluderet i den spanske sygesikring via deres forældre. Erhvervsaktive (ansatte eller selvstændige erhvervsdrivende) bliver medlem af den spanske sygesikring via betaling af seguridad social kvote (betalt enten af arbejdsgiver eller den selvstændige selv). Hidtil har ikke erhvervsaktive partnere kunnet blive inkluderet i den erhvervsaktives spanske sygesikring, blot det kunne bevises, at de har levet sammen i mindst 1 år (evt. via bopælsattest fra kommunen).

Dette er ikke længere muligt. Med lovændringen er det nu kun muligt, hvis parret bliver registreret som ”registrerede partnere” hos de spanske myndigheder (i Andalusien hos Junta de Andalucia).

I nogle tilfælde kan Seguridad Social kontoret, der skal forestå indregistreringen, acceptere et dokument lavet hos notar, hvori parret bekræfter at de er partnere og samboende. Dog kræves en del dokumentation for at kunne udarbejde dette dokument, og dokumentet vil ikke være gyldigt i andre sammenhænge (f.eks. vedr. arv), men udelukkende være til brug for registrering hos sygesikringen. Da det ikke er alle Seguridad Social kontorer der accepterer dette, vil vi dog fraråde denne løsning. Dokumenterne, der skal benyttes hos notar, er stort set de samme som skal benyttes ved registreringen hos myndighederne, er det er derfor mere fordelagtigt at foretage denne sidste registrering som er gyldig også i andre sammenhænge.

Fra september er ovenstående formaliteter en rekvisit for at kunne inkludere ikke erhvervsaktive partnere i den spanske sygesikring. De partnere, der er i ovenstående situation og allerede er registrerede i deres samboers sygesikring, bør være opmærksomme på, at deres registrering i sygesikringen, efter en periode, ville kunne blive annuleret hos Seguridad Social, hvis ikke ovenstående formaliteter gennemføres.

 

Unge, der er fyldt 26 år, bliver ligeledes berørt af denne lovændring, da de (under normale omstændigheder) ikke længere kan være dækket af forældrenes sygesikring som det hidtil har været muligt. Der skelnes her mellem to situationer:

1) Unge som allerede har residencia-certifikat og er/har været inkluderet i den spanske sygesikring, skal bede Seguridad Social om fortsat at være dækket. Dette er muligt hvis de ikke har egne indtægter. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at dette ikke foregår automatisk, men at man bør informere Seguridad Social om ovenstående situation.

2) Nye tilflyttere/ansøgere af residencia i Spanien, som endnu ikke er registreret i den spanske sygesikring. Denne gruppe unge som er fyldt 26 år vil IKKE kunne blive indskrevet i den spanske sygesikring via deres forældre og må selv skaffe en sygeforsikring.

For den erhvervsaktive del af befolkningen samt pensionister og efterlønsmodtagere, vil der ikke være ændringer i deres dækning under den spanske sygesikring.

Som noget nyt vil det i fremtiden være muligt at betale en fast kvote til Seguridad Social og dermed ”købe sit ret” til at blive dækket af den spanske offentlige
sygesikring. Noget der i flere år har været efterspurgt hos specielt udenlandske borgere, der endnu ikke modtager offentlig pension men ejheller er erhvervsaktive. Dog mangler man stadig at udarbejde regelsættet der fastlægger fremgangsmåden.

 

Brugerbetaling af recepter:

Hidtil har pensionister i Spanien ikke skullet betale den medicin de har fået via
recepter. Andre grupper af befolkningen, har kun skullet betale en %-del af den
medicin de har fået recept p
å (normalt 40%).

Fremover vil recepter ikke længere være dækket af den offentlige sygesikring og pensionister vil nu selv skulle betale en del af recepterne (10%). Andre brugere skal nu også selv betale en større del af receptens pris. Brugerbetalingen vil være
indtægtsbestemt efter nedenstående skala, dog med topgrænse for, hvor meget man kan komme til at betale pr. måned. Bliver brugerbetalingsdelen på  recepten
større end disse max-beløb, vil man få differencen tilbagebetalt af Seguridad
Social i løbet af 6 måneder. Det er dog endnu ikke klart, hvorledes dette i praksis vil blive administreret. Da dette ville give en del administrativt arbejde, er det muligt, at apoteket vil modregne differencen direkte i købsprisen.

Personer med en årsindtægt på 100.000 € og derover, skal betale 60% af receptens pris, dog max 60 € om måneden.

Personer med en årsindtægt på mellem 18.000 € og 100.000 € skal betale 50% af receptens pris, dog max 18 € om måneden.

Personer med en årsindtægt på under 18.000 € skal betale 40% af receptens pris, dog max 8 € om måneden.

Pensionister skal betale 10% af receptens pris, dog max. 8 € om måneden.

Visse grupper, som arbejdsløse uden ret til bistandshjælp og pensionister i gruppen (no contibutiva) skal ikke betale recepter.

Fra den 31. august indføres en ny database, BADAS, som forbinder Seguridad Social med andre offentlige myndigheder som lægecentre, De spanske Skattemyndigheder, Indenrigsministeriet og Arbejdsformidlingen.

Ovenstående ændringer er inkluderet i den nye lovgivning, men de tilknyttede organismer mangler stadig instruktioner og regelsæt der fastlægger, hvorledes ovenstående rent praktisk skal udføres. Derudover kan hver autonom-regering ligeledes administere ovenstående på forskellige måder, så desværre er der i øjeblikket ret stor usikkerhed om hvorledes den nye lovgivning bør tolkes.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg