Nye regler for ansøgning af Residencia-Certifikat I Spanien

cache_2455285802De skandinavere der har været bosiddende i Spanien i en del år, kan sikkert stadig huske, hvor besværligt det var i ”gamle dage” at ansøge om residencia opholdscertifikat) i Spanien. Der skulle vises indtægter, formue, sygesikring og dokumenteres, at der var tale om ens egne børn og/eller ægtefælle.

For nogle år tilbage blev det langt nemmere at ansøge om Residencia i Spanien, da man blot skulle bevise at man var EU-borger (via fremvisning af pas). Desværre ser det nu ud til, at det igen bliver mere besværligt at ansøge om og at få tildelt
residencia-certifikat i Spanien.

Fra den 10. Juli 2012, har det spanske Nationalpoliti strammet op omkring reglerne for, hvilken dokumentation der skal medbringes og fremvises til det spanske Nationalpoliti for at kunne ansøge om og opnå residencia-certifikat i Spanien. Man ønsker, fra de spanske myndigheders side, at sikre sig, at tilflytteren ikke vil være til økonomisk ”belastning” for det spanske samfund.

Fra d. 10. juli 2012 skal man nu igen kunne bevise, at man enten har indtægter eller formue til at kunne forsørge sig selv og evt. familiemedlemmer uden egne indtægter (børn, ægtefælle, m.m.). Udover indtægter bør man ligeledes kunne fremvise, at man er dækket af sygesikring, enten at man er berettiget til offentlig sygesikring eller at man har tegnet en privat sygeforsikring som dækker ansøger samt eventuelle familiemedlemmer.

Ovenstående dokumentation skal dog kun medbringes første gang der ansøges om residencia i Spanien. Skal man blot forny residencia eller bede om duplikat, er det ikke nødvendigt at præsentere ovenstående dokumentation. Dog kan Nationalpolitiet, alt efter situationen, bede om anden dokumentation de skønner nødvendigt, f.eks. bopælsattest.

Mangler der dokumentation i ansøgningsøjeblikket, kan man i visse tilfælde få lov at præsentere de manglende dokumenter hos Nationalpolitiet indenfor 10 dage.

Påtænker man at flytte til Spanien, er det derfor vigtigt, at man inden afrejsen fra Danmark forbereder så stor en del af dokumentationen som det er muligt. Da der ligeledes kan være ventetid for fremmøde hos Nationalpolitiet, er det en god ide, at kontakte din spanske rådgiver allerede inden udrejsen fra Danmark, så denne kan bestille tid til fremmøde hos Nationalpolitiet så hurtigt som muligt efter ankomst til Spanien.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg