Nyt europæisk reglement vedr. arv og skifte I Europa og testamente

cache_2435367351Integrationen i den Europæiske Union og borgernes frie bevægelighed indenfor Europa har medført stor bevægelse af EU borgere i forskellige lande samt medført at mange EU-borgere ikke bor fast i deres oprindelsesland.

Det har, specielt i Spanien hvor der bor mange udlændinge, givet problemer i forbindelse med opgørelse af boet efter udenlandske borgere samt fastlæggelse af hvem der er de retmæssige arvinger. Ifølge den spanske lovgivning (art. 9.8 Código Civíl) er det som udgangspunkt den afdødes nationalitets lovgivning som er den gældende – uanset hvor i verden den afdødes ejendele og aktiver befinder sig. Dette har i flere situationer skabt juridiske tvister.

For at sikre en korrekt adminstration af skifte indenfor EU har man udarbejdet et nyt Europæisk Reglement (Nr. 650/2012 af 16. august 2012) som introducerer vigtige ændringer i arvelovgivningen – specielt når man ikke bor i sit oprindelsesland. Fremover vil det generelt være således at arv efter afdøde borgere, der ikke boede i sit oprindelsesland ved sin bortgang, følger arvelovgivningen og skiftet udføres i det land borgeren var fast bosiddende i på tidspunktet for sin bortgang uanset i hvilket land borgerens aktiver og ejendele befinder sig (art. 21 i ovennævnte reglement). Anses borgeren for at have et nært tilknytningsforhold til andet land kan der være undtagelse af denne regel. Men hvis ikke det er tilfældet vil det være dommerkontoret I den retskreds man er bosiddende I som står for hele arveprocessen, også for de ejendele og aktiver som den bortgåede har udenfor Spanien. Ønsker borgeren at arven skal følge sit nationalitetslands arvelovgivning, er det derfor meget vigtigt at borgeren gør dette klart skriftligt (via testamente) før sin bortgang. 

Dog har Danmark, Irland og Storbritanien indtil videre valgt IKKE at deltage i denne lovændring og borgere med disse tre nationaliteter vil derfor ikke blive berørt af lovændringerne. Bortset fra Danmark, Irland og Storbritanien vil den nye lovgivning være gældende i alle EU-lande og træde i kraft fra d. 17. august 2015, d.v.s. med effekt for de personer der går bort d. 17. august 2015 og derefter.

Lovændringerne omfatter kun de juridiske aspekter i forbindelse med arv og skifte, men omfatter ikke økonomiske aspekter som arveafgift og skat.

Der er i forbindelse med lovændringen udarbejdet et Europæisk Arvebevis som gør det langt lettere for arvingerne at kunne bevise deres arveret på tværs af de europæiske landegrænser.

 

Testamente og fuldmagt I Spanien

Har man fast ejendom eller andre aktiver i Spanien anbefaler vi at man udarbejder et spansk testamente hvori man sikrer at disse aktiver man har i Spanien disponeres efter ens ønske når man går bort. Via testamentet informeres om ens personlige forhold (børn, ægtefæller, m.m.) og I testamentet klargøres hvorledes man ønsker at fordele og efterlade sine aktiver. 

Testamentet er vigtigt uanset om man er resident eller ej i Spanien, specielt hvis man ejer fast ejendom i Spanien. Når testamentet udarbejdes er det fordelagtigt at det udarbejdes både på spansk samt på testatorens modersmål – således sikrer man at der ikke er misforståelser ved udarbejdelse og underskrift af testamentet hos notar.

Har man fast ejendom eller andre aktiver i Spanien kan det være en fordel at underskrive en notarfuldmagt hvori ægtefælle, børn eller repræsentant i Spanien kan agere på ens vegne ifald man ikke selv har mulighed for at komme til Spanien og underskrive f.eks. ved salg af fast ejendom. Denne fuldmagt skal underskrives hos notar ved samme lejlighed som man underskriver testamentet. Husk dog at fuldmagten kun kan benyttes af den fuldmagtshavende så længe fuldmagtsgiveren er i live. Går fuldmagtsgiver bort er det testamentet der træder i kraft og det vil være strafbart at benytte fuldmagten. En sådan notarfuldmagt kan dog være utrolig praktisk at efterlade evt. hos repræsentant i Spanien, da det letteregør proceduren ved eventuel salg af fast ejendom. Vi har adskillige gange, via en sådan fuldmagt, kunne assistere vore klienter ved handel af fast ejendom hvor det ikke har været muligt for vor kliente selv at møde op til underskrift hos notar i Spanien (enten p.g.a. arbejde eller af helbredsmæssige årsager). En korrekt udarbejdet fuldmagt kan ligeledes benyttes overfor spanske offentlige myndigheder og private virksomheder (kommune, skattevæsen, trafikkontor, el-og vandselskab, grundejerforening m.m.).

Ovenstående er generelle retningslinjer, men det er vigtigt at man ved planlægning af arv får analyseret sin personlige situation, da forskellige forhold kan have betydening for en korrekt planlægning (skatteforhold, familiære forhold, fordeling af aktiver I forskellige lande m.m.).

Hos Grøn & Andersen kan vi I samarbejde med spansk advokat, Javier Toro Díaz, klarlægge såvel juridiske som økonomiske og skattemæssige aspekter I forbindelse med planlægning af arv.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg