Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg har i mange år været meget kritiseret, specielt i situationer hvor sælger har solgt med tab og alligevel skal afregne Plusvalia skat (værdistigningsskat) til kommunen.
I de seneste år har dommerkendelser givet skatteyderen ret i at kommunen ikke er berettiget til at opkræve Plusvalia skat i de situationer hvor der sælges med tab eller så lille en gevinst at Plusvalia betalingen overstiger den reelle fortjeneste.
D. 26. oktober 2021 afsagde spansk Højesteret dommerkendelse hvori de underkendte kommunens ret til at opkræve Plusvalia skat da beregningsgrundlaget for Plusvalia beskatningen ikke skønnes foretaget med hensynstagen til den reelle markedsudvikling og den reelle fortjeneste ved salg.
Med effekt fra d. 10. november er vedtaget ny metode for afregning af Plusvalia skat ved salg som giver skatteyderen mulighed for at vælge mellem to beregninger afhængig af hvilken er mest favorabel for skatteyderen.
Den ene beregning foretages i henhold til den reelle fortjeneste ved salget. D.v.s. hvis der sælges med reelt tab skal der ikke afregnes Plusvalia skat. Hvis der er fortjeneste benyttes den andel af salgssværdien som selve grundens værdi udgør set i henhold til den samlede vurdering af ejendommen (i kommunens ejendomsvurdering) som beregningsgrundlag.
Den anden beregningsmetode ligner den oprindelige da der i denne benyttes en koefficient som multipliceres grundens værdi (objektive) afhængig af hvor mange år sælger har ejet ejendommen. Dog er offentliggjort en tabel med maksimale koefficient som kommunen må pålægge og i denne tabel tages højde for ejendomsmarkedets udvikling i de forgangne år (hvilket ikke var tilfældet med den oprindelige beregning og dermed årsagen til at Højesteret underkendte de oprindelige beregninger).

Afhængig af hvad den reelle fortjeneste har været samt hvor mange år man har ejet boligen samt hvor stor en del af den samlede vurdering grunden værdi (valor suelo) udgør i en samlede ejendomsvurdering (valor catastral) kan den ene eller anden beregning være mest fordelagtig for skatteyderen.
I magasinet LA DANESA vil vi i december udgaven indsætte artikel med mere detaljeret information.

Dette kan også interessere dig