Spansk ekspertise på dit eget sprog

cache_2455284702Det er nu ti måneder siden Grøn & Andersen Konsulentbureau åbnede sit kontor, med speciel fokus på at assistere skandinavere i de problemstillinger der kan være behov for at få løst i det sydspanske. Der kan være tale om sager af såvel juridisk karakter (hushandel, registrering af nybyggeri, testamente og arv, kontrakter, etc.) såvel som af skattemæssig karakter (skatteinspektioner, Ikke Resident skatteopgørelse, Spansk selvangivelse m.m.). Der kan også være tale om kontakt til spanske myndigheder eller opgaver af administrativ karakter, så som ændring af kontrakt hos el- og vand-selskabet, residencia, NIE-nummer, registrering hos spansk skattevæsen eller anskaffelse af skattecertifikat, omregistrering af bil eller kørekort, tilmelding kommune eller afregning af ejendomsskat og renovationsafgift, m.m.

Vi er overvældet over den flotte modtagelse vort kontor har fået af vore klienter – både nye og gamle –  og er dybt taknemmelige for de input og idéer vi får via kontakten med vore klienter. Denne kontakt giver os mulighed for at analyse vore klienters behov og dermed forbedre vor service og udvikle vore arbejdsområder. Specielt er vi blevet opmærksomme på, at mange klienter ønsker vi er ”med på sidelinjen” i kontakten med deres egen spanske advokat og at vi deltager i deres møder og korrespondance af mere kompleks karakter. På samme måde er vi blevet kontaktet af spanske advokater og specialister der ønsker vor assistence i kontakten med deres norske eller danske klienter. Det gør komunikationen med deres klienter lettere, så misforståelser undgåes.

Hos Grøn & Andersen har vi nu udvidet vort samarbejde på det juridiske område så det omfatter samarbejde med forskellige advokatkontorer i Spanien, men også i Danmark og Norge. Vi kan på denne måde sikre at vore klienter får juridisk bistand af en advokat med ekspertice på lige netop det område de måtte have behov for. I andre situationer føler klienten måske ikke behov for at benytte advokat, men har brug for en oversætter samt evt. skatteafregning (f.eks. ved ”nemme” hussalg). Vi kan ligeledes her ”skræddersy” vor service i henhold til klientens behov.

For at kunne løse vore opgaver hurtigt og effektivt, har vi udvidet vor medarbejderstab så vi nu hos Grøn & Andersen er 5 personer på kontoret. Udover Eva, som mange af jer allerede kender, er vort team udvidet med spansk-amerikanske Monica og danske Amelia.

Vi vil endnu engang benytte lejligheden til at takke vore klienter for den tillid og støtte de har vist os i de forgangne år. Vort mål er stadig at forbedre vor service og håber vore klienter fortsat vil give os råd og hjælpe os hermed.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg