Spansk skattevæsen strammer kontrol med skat af udlejning af feriebolig i Spanien.

Spansk skattevæsen strammer kontrol med skat af udlejning af feriebolig i Spanien.

De spanske skattemyndigheder ønsker at stramme kontrol med indtægter der stammer fra udlejning af ferieboliger i Spanien. Derfor er det spanske skatteministerium (Ministerio de Hacienda) ved at udarbejde lovdekret som forpligter de virksomheder og platformer som assisterer boligejere ved udlejning af feriebolig til periodisk at skulle indsende information om udlejning til de spanske skattemyndigheder.

Dette berører udlejningsbureauer samt ansvarlige for web-portaler hvis aktivitet er – enten direkte eller indirekte – at administrere kontakt og udlejning mellem ejer og lejer af feriebolig i Spanien.

Formålet med denne nye informative skattedeklaration er at de spanske skattemyndigheder med denne information kan kontrollere at ejere af ferieboliger som udlejes indsender skattedeklaration og afregner skat af overskud fra ferieudlejningen.

Tidligere har de spanske skattemyndigheder benyttet eksterne oplysninger for at spore ferieudlejning som ikke var deklareret til de spanske skattemyndigheder (elforbrug, bankbevægelser m.m.). I år 2016 modtog 21.500 skatteborgere i Spanien en skrivelse fra det spanske skattevæsen hvori de informerede om at de var opmærksomme på at skatteyderen havde lejeindtægter fra ferieudlejning som skulle deklareres. Med denne nye informationsdeklaration modtager de spanske skattemyndigheder langt mere eksakte informationer omkring udlejning og lejeindtægter fra ferieudlejning.

I lovforslaget lægges op til en periodisk præsentation af denne skattemodel fra udlejningsbureauer og platformer der står som mellemled for ferieudlejning.

I informationsskattemodelles skal der som udgangspunkt informeres om hvem der ejer eller har brugsretten til ferieboligen (navn, adresse og skattenummer/NIE/ID), boligens referencenummer hos kommunen (Referencia Catastral), beløbet der er modtaget i lejeindtægt samt antal dage ferieboligen har været udlejet.

Ligeledes skal udlejer af ferieboligen være i besiddelse af en kopi af lejers identifikation (pas,  spansk DNI kort eller andet identitetsbevis).

Er man skatteresident i Spanien afregnes skat af ferieudlejning i den årlige spanske skatteopgørelse (Declaracion de la Renta) hvori informeres om indtægter, relaterede omkostninger samt udlejningsperiode. Eventuelt overskud beskattes sammen med anden indtægt.

Er man ikke skatteresident i Spanien afregnes skat af ferieudlejning hvert kvartal umiddelbart efter kvartalets afslutning. Hvis man er skatteresident i et andet EU-land, Norge eller Island afregnes 19% skat af overskud efter fradrag af relevante omkostninger.

Vi minder ligeledes om at boliger der benyttes til ferieudlejning i Andalusien skal registreres i Junta de Andalucias register for Turistudlejning.

Som nævnt er denne forpligtelse endnu ikke trådt i kraft men det forventes inden for nærmeste fremtid at Lovdekretet vedtages.

 

For yderligere information er i velkomne til at kontakte os på info@www.gron-andersen.es eller fastnet 951910649 eller mobil 647911302.

Af Lena Grøn & Heidi S. Andersen fra Grøn & Andersen Konsulentbureau.

 

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg