Tilmelding til Skole

cache_2455285942I månederne marts og april begynder indskrivningsprocessen af elever i offentlige og private skoler, for niveauerne:

Infantil (Børnehave fra 3 år til 6 år)

Primaria (Grundskole fra 6 år til11 år (1º klasse til 6º klasse)

Secundaria (Ungdomsuddannelse på 12 år til 16 år (1 º ESO 4 º ESO)

 

Undervisningspligten er fra alderen 6 til 16 år. I denne periode bør familierne, sammen med ansøgningsformularen, medbringe dokumentation for de forhold der deklarereres i ansøgningen og som har betydning for de kriterier der tages i betragtning.

Ansøgningsformularen kan man få udleveret i de respektive centre/skoler eller i de provinsielle kontorer for Uddannelsesministeriet. I ansøgningsformularen skal man, udover den skole man ønsker som første prioritet, vælge yderligere et par skoler, hvor man som alternativ ønsker at inskrive eleven, ifald eleven ikke kan blive optaget på den skole man ønsker som første prioritet.

Man må kun præsentere én ansøgningsblanket. Indsender man flere ansøgningsblanketter på flere forskellige skoler, kan ansøgningerne anses for værende ugyldige og inskrivningsprocessen kan enten blive annulleret eller man tager udelukkende i betragtning den sidste ansøgning der er blevet præsenteret.

Når ansøgningsfristen er udløbet, bliver der offentliggjort en midlertidig liste, som indeholder alle ansøgerne samt antal point hver ansøger har fået tildelt, med hensynstagen til de kriterier der gør sig gældende for hver ansøger.

I månederne maj og juni offentliggøres den endelige liste over de elever, som kan blive optaget på skolen. Endelig indskrivelse af eleven på skolen skal foretages i perioden 1. 8. juni for børn som starter i Infantil og Primaria (børnehave til 6. klasse) og i perioden 1.-10. juli for elever der starter i Secundaria, også kaldet ”ESO” (fra 7. til 10. klasse).

Indkomstniveauet, hjemme- og arbejdsadresse samt eventuelle handicappet familiemedlemmer er nogle af de kriterier, der tages hensyn til i vurderingen af hver ansøgers mulighed for at blive optaget på den skole der ansøges om.

*Elever som allerede er indskrevet i skolen, skal ikke foretage noget lige nu, dette starter i perioden 1. – 8. juni ((for børn fra Infantil og Primaria (børnehave til 6. klasse) og iperioden 1.-10. juli for elever for Secundaria, også kaldet ”ESO” (fra 7. til 10. klasse)), og ansøgningen for man fra skolen).

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg